SISTE NYTT

 

 


GABRIEL SCOTT-DAGER 
OG ENDA ET 100-ÅRSJUBILEUM

Det er en stor glede å kunne invitere alle og enhver til årets Gabriel Scott-dager, som i år arrangeres på Dahlske videregående skole i Grimstad (lørdag) og i Høvåg kirke (søndag). Årets Dager vil preges av «Det gylne evangelium» og «Jernbyrden» — «Det gylne evangelium», fordi boken er 100 år og vi utgir en jubileumsutgave, innbundet og illustrert (illustrasjoner av Arvid Bergstøl, som også illustrerte vår jubileumsutgave av «Kilden»), og «Jernbyrden», fordi vi er så heldige at vi har fått med oss tre sentrale skuespillere og fra utesceneoppsettingen i Høvåg (2009/2011/2013), samt korsangere, for å gjenopplive og gjenoppleve deler av denne forestillingen. Den tradisjonelle kveldsgudstjenesten er i år byttet ut med en kveldssamling, uten den vanlige prekenen, men med fortelling, tekstlesing, sang og musikk. 

I tillegg blir det selvsagt rikelig anledning til å skaffe seg Scott-bøker fra en fyldig bokhandel. Du kan også regne med noen svært gode Dagene-tilbud på bøker, som bare gjelder lørdags-kvelden.

 

 

VELLYKKEDE SCOTTDAGER 2020

Det er ikke til å legge skjul på at det var med en viss spenning vi gikk årets Scott-dager i møte. Pandemien var en utfordring med hensyn til den praktiske gjennomføringen, men også til temaene knyttet det seg både spenning og forventning. Professor Hans H. Grelland tok tilhørerne med på en interessant tur inn i filosofiens verden og knyttet Scott til kjente og mer ukjente tenkere. Selv om inspirasjonen fra kjente filosofer som Böhme, Spinoza og Kierkegaard er tydelig, understreket han hvor spesiell romantikeren og naturmystikeren Scott er gjennom sitt særegne forfatterskap. Bjarne Bjorvatn gav nok en gang til kjenne hvilken eminent humorist både han selv og Scott er, da han fremførte «Havmannen» fra «Pider Ros historier». De unge musikantene Elise Sløgedal og Håkon Huldt-Nystrøm fremførte både Scott-tekster, hvor flere var til egenkomponert musikk.

Gudstjenesten i Høvåg kirke sto i «Emanuel» sitt tegn. Hilde Gunn Sletten brukte flere tekstavsnitt fra denne perlen av en bok, til å viser hvordan Scott i sine barn-far/far-barn- og barn-voksen-skildringer i denne boken gir oss et bilde av Gud, og hvordan barnet er en «vei» til Gud, hvordan barnet skaper forandring og åpner for nåden og tilgivelsen. Kirsti P. Haugen og Hanne Øhrn Drønen sto for vakker musikalsk ramme rundt gudstjenesten og tonefølge til salmene.

At lørdagsarrangementet var lagt til Tromøy var også et moment. I forhold til smittevern kunne vi sikkert gjort det bedre, men vi gjorde så godt vi kunne i forhold til de regler og anbefalinger som foreligger. Uten noen som helst erfaring å bygge på, og som førstegangsarrangør under pandemien, var vi avhengig av et godt samspill med publikum. Noen «glipper» noterte vi, men tror likevel at de ikke var mer alvorlige enn de som daglig skjer i det offentlige rom.

Alle som bidro gjorde sitt til at dagene ble gode opplevelser. Tilbakemeldingene sier det, og det er også vårt inntrykk som sto for gjennomføringen. På Roligheden skoles flotte grendehus-lokaler  var  det så fullt som vi kunne tillate, og i Høvåg kirke var det knapt et par-tre ledige plasser. I tillegg var det mange som benyttet seg av svært gode bokpakke-tilbud fra GSS forlaget lørdag. 

Helge Scott, barnebarn av Gabriel Scott, la ned krans ved Scott-varden utenfor Høvåg kirke. Også han understreket at det hadde vært en flott helg. Han hevdet at Gabriel Scott Selskabet var i ferd med å skape en Scott-bevegelse.

 

«NY» SCOTT-BIOGRAFI

Til de årlige Gabriel Scott-dagene hadde Gabriel Scott Selskabet klar en nytrykket utgave av Arne Beislands biografi «Gabriel Scott, en sørlandsdikter». Arne Beisland var lektor ved Arendal off. høiere almenskole/Arendal Gymnas på Tyholmen. Boken kom første gang ut i 1949, til Scotts 75-årsdag, og var bygget på Beislands hovedoppgave om Scott. Beisland var hele livet opptatt av Scotts forfatterskap, og var mye brukt som foredragsholder. Beislands biografi er annerledes enn T. E. Dahls biografi fra 1998, i den forstand at han går kronologisk gjennom forfatterskapet og analyserer og kommenterer hver enkelt utgivelse frem til utgivelsesåret 1949. Scott var imidlertid virksom i flere år etter -49. For å få med også denne siste delen av Scotts liv og forfatterskap (1949-1958) har Arne Henriksen fra Gabriel Scott Selskabet skrevet et tilleggskapittel til nyutgivelsen hvor de siste bøkene kommenteres. Også talen som biskop em. Johannes Smidt holdt i Scotts begravelse er tatt med.

Hvorfor gi ut denne gamle biografien på nytt?Begrunnelsen er den samme som den har vært for å gi ut Scotts bøker på nytt; å blåse støvet av dette særmerkte og viktige forfatterskapet, så det ikke går i glemmeboken, bidra til at nye generasjoner får tilgang til det, og ikke minst; gi hjelp til studenter og elever som ønsker å fordype seg i Scotts forfatterskap. Boken er et viktig bidrag til kunnskapsbasen om Gabriel Scott.

Gabriel Scott Selskabet (GSS) ble stiftet i 1997 for å bidra til at Scotts forfatterskap ikke gikk i glemmeboken. Bøkene var borte fra bokhandelen, bare noen få var tilgjengelige på bibliotekene og lærere i skolen hadde lite eller ingen kunnskap om forfatteren og bøkene. Vi fikk høre historier om elever som ønsket å skrive særemne om Scott, men ble møtt av læreruttalelser som: «Det må du gjerne, men jeg kan ikke hjelpe noe særlig, for han vet jeg ikke noe om». I bokhandelen var det stort sett bare «Kilden» som stadig var å få kjøpt. Bibliotekene måtte gjerne grave i magasinene sine for å finne fram gamle utgaver av Scotts verk. På auksjoner og i antikvariater kunne man finne en del titler til en overkommelig sum, mens sjeldne førsteutgaver gikk for flere tusen kroner.

Etter at GSS ble stiftet merket man en økt etterspørsel etter bøkene i bruktbutikker og antikvariater, som også medvirket til at prisene økte. GSS ønsket at alle skulle ha råd til å kjøpe dem og lese dem, så vi bestemte oss for å utgi dem som rimelige mykbindutgaver. Dette boksalget har gått meget godt og gjort det mulig å holde høy fart i utgivelsesarbeidet. GSS gikk umiddelbart i gang med å trykke opp igjen Scotts bøker i form av faksimilekopier, og man grep fatt i de mest kjente først. I 2013 satte Selskabets forlag seg som mål å gjenutgi hele forfatterskapet, men i egne utgaver og nytt design i mykbind. I 2019 var jobben gjort. Hele forfatterskapet på 60 titler er nå tilgjengelig fra GSS’s lager. I tillegg er det utgitt fem tekstsamlinger (Sanketeina 1-4 og Agdesiden) med løse tekster, samt to engelske oversettelser. I 2018 kom også en innbundet og illustrert 100-årsutgave av «Kilden, eller brevet om fiskeren Markus». 

GABRIEL SCOTT-DAGENE 2020

Det nærmer seg årets Gabriel Scott-dager! Hovedtemaet «Gabriel Scott som filosof» er åpent og spennende, og filosof Hans H. Grelland, som skal kåsere over tema på lørdagen, innrømmer at dette er en oppdagelsesreise for ham selv også. Vi venter i spenning, og gleder oss til å møtes, og til alt det andre som står på programmet. Ta med en venn som kan introduseres for Gabriel Scotts forfatterskap og for Gabriel Scott Selskabet! Vel møtt!

NÅ HAR VI UTGITT ALT!

I 2013 satt vi oss som mål å utgi hele Gabriel Scotts forfatterskap på nytt — ikke bare alle bøkene hans, men også alt vi kunne finne av løse tekster i aviser og blader. Vi skiftet takt og metode, og startet å utgi paperback i mindre opplag til en rimelig penge. Dengang syntes det svært langt fram å få utgitt alle 60 bøkene, men det har gått over all forventning, fordi stadig flere har fått øynene opp for Scotts forfatterskap.

For nå er vi i mål: VI HAR UTGITT ALT! I slutten av november kom de siste to bøkene, som vi til nå ikke hadde utgitt fra GSS sitt forlag, Påskeeggene og Tante Pose. I tillegg kom ny utgave av Stien, som var utsolgt i den innbundne faksimileutgaven. I forbindelse med at vi nå kan tilbyr samtlige av Scotts bøker, har vi laget en 16-siders bokkatalog, som gir en kort presentasjon av samtlige bøker. Den kan bestilles fra forlaget, hvis den ikke ligger på disken i bokhandelen.

Dermed har vi fullført en voksen dugnad, og levert et solid kulturelt og litteraturhistorisk bidrag, mener vi selv. Vi har alle titlene på lager og kan levere hvilken som helst av Scotts bøker. Trolig er Gabriel Scott dermed den eneste norske forfatteren som har hele sin produksjon i vanlig handel! Vi er både stolte og glade for å kunne bringe nyheten om at alt av Scott nå er å få tak i. At kulturpressen ikke er verken videre interessert eller imponert har vi for lengst innsett, men har likevel ikke tenkt å gi oss så lett. Nå må nyheten ut, og alle Scott-venner må fortelle det videre. Det er jungeltelegrafen som som har fungert best til nå. Takket være alle som kommer i bokhandelen og spør etter Scott-bøker, ser vi en økende etterspørsel fra bokhandlerkjedene.

Selv om alt nå er utgitt vil det fortsatt komme bøker fra GSS, forlaget. Først i rekken arbeides det med en Sanketeina 5, og også en nyutgivelse av Arne Beislands Scott-biografi. I tillegg vil det fremover bli nødvendig å komme med nyopplag av titler som blir utsolgt, og kanskje kan vi drømme om noen flere praktutgaver. Det finnes noen løse planer…

Vi sier bare: Løp og kjøp!


 

 

 

 

 

 

Det nærmer seg årets Gabriel Scott-dager. Hovedtema for Dagene i år er «Barneskildringer i Gabriel Scotts diktning». Det er tema for kåseriet til universitetslektor emeritus fra UiA, SVERRE WILAND på lørdagskvelden. Sangen og musikken denne kvelden står IMAN TOBI og HANS PETTER STIFOSS-HANSSEN fra Grimstad for. Taler på kveldsgudstjenesten søndag er ROLF ERIK HANISCH. Han er prest i Randesund. Hanisch-navnet skulle være kjent for de fleste som har litt fartstid i Gabriel Scott Selskabet. Pianist EARLING NIKOLAISEN står for det musikalske under gudstjenesten.

Skjærgårdstreffet på Ågerøya onsdag 17. juli er en liten tjuvstart på årets Scott-dager. Vi håper dette vil bli en trivelig samling med mye tid til god prat mellom nye og gamle Scott-interessert. Her blir det også mulighet til å supplere Scott-boksamlingen sin…. INGJERD MODAL, SIGNE og ANDERS BJØRNHOLMEN deltar på Ågerøya med opplesning og fortelling.

Snart er det innspurt!

Det store prosjektet med å utgi alle Gabriel Scotts bøker på nytt — ja, faktisk alt vi vet om at han fikk publisert i sin levetid — er snart fullført. Foreløpig siste utgave fra forlaget er KARI KVELDSMAT.  Med den boken ute har vi bare to bøker igjen — nemlig PÅSKEEGGENE (utgitt av Truls Erik Dahl / Juni forlag) og TANTE POSE (utgitt av Bokklubben). Disse to titlene har vi fortsatt noen eksemplarer av på vårt lager, men vi anser oss ikke ferdige med storprosjektet vårt før vi også har gitt ut disse to på nytt. Akkurat når vi kan klare disse siste to, er helt avhengig av midler til produksjonene, men så snart det finnes penger vil vi ta fatt på denne sluttspurten. I tillegg står vi foran et nytt opplag av bl.a. STIEN.

 

 

 

 

 

 

Vårslipp fra forlaget

Forlaget ligger ligger ikke på latsiden. Alt før årsmøtet i mars var disse tre utgivelsene klare, og vi nærmer oss slutte på vårt store oppdrag om å utgi hele Scotts forfatterskap på nytt. Nå gjenstår bare fire titler, så kanskje er vi ferdige alt i 2019!

I vår nye DET FLYVENDE BORD er begge utgavene samlet i ett bind. Scott skrev denne boken første gang i 1905 som et eventyr ment for barn. Seinere innså han at stoffet ikke egnet seg så godt for barn, og han var heller ikke tilfreds med sin egen behandling av stoffet. Mange år seinere, i 1954, omarbeidet han så boken til en bok for voksne.

VINDHOLMENS BESKRIVELSE er krøniken om det gamle huset på Gaupholmen utenfor Brekkestø. Her forteller Scott om særegne eiere av huset og snodige hendelser der ute gjennom hundre år.

STOREBROR er første bind i en trilogi Scott planla, om brødrene Søren og Anders Røsnes, og omhandler altså guttenes barndom. BARKEFLETTEREN, som kom først, skulle være siste bind i trilogien. Det andre bindet ble aldri skrevet. STOREBROR fikk gode kritikker, men solgte ikke så godt, Scott gav seg i kast med andre oppgaver, og dermed ble trilogien aldri noe av.

Kilden-utgivelse, kulturpris — og flere utgivelser!

2018 har vært et stor Scott år. For det første hadde vi den store gleden å kunne utgi vår egen praktutgave av «Kilden, eller brevet om fiskeren Markus», som vi allerede har solgt ut ca 1000 eks av. Boken har blitt svært godt tatt imot, og fått rosende omtale både her og der. Mange kommer til å få den til jul, og mange har fått den i gave allerede. I flere år har den vært etterlyst i en mer påkostet utgave, så tiden var mer enn moden da 100-årsjubiléet opprant og vi klarte å få ut en praktbok.

Selskabet fikk Lillesand kommunes KULTURPRIS!

Mange vil si det var på høy tid, men like fullt er det en stor ære for Gabriel Scott Selskabet å få motta denne utmerkelsen for arbeid som er gjort gjennom 20 år for å løfte frem Gabriel Scotts forfatterskap. Et flott arrangement i Lillesand kino var rammen rundt utdelingen, hvor også Byggeskikkprisen, Frivillighetsprisen og Ungdomsprisen ble utdelt. Det er mange som skal ha sin del av æren for at Selskabet nå endelig fikk kulturprisen, så herved et GRATULERER til alle som har bidratt gjennom årenes løp. Tøtta Mollestad har laget en nydelig utstilling på Lillesand bibliotek, der både Kilden og Kulturprisen kan beskues (se øverste hylle i monteren).

 

 

 

Flere utgivelser i 2018

Det er GSS forlagets arbeidsmetode å gjenutgi nye bøker av Scott, så snart det finnes penger eller utsikt til penger. I forbindelse med at Christiansand Dramatiske Selskab satte opp sin egne versjon av  «Pukkelen» i Kilden teater og konserthus i høst, hadde vi klar våre utgivelser av både «Pukkelen» og «Babels taarn». «Himmeluret» kom vi med for noen år siden. Dermed har vi nå gjenutgitt alle Scotts komedier. I disse dager (siste uke i november) trykkes «Emanuel» og «Ferdinand», og vil være i butikkene midt i desember, i siste liten før jul, men dog. Dermed er det litt forskjellig å velge i når bok-julegavene skal kjøpes inn. «Emanuel» og «Ferdinand» er ufortjent blant Scotts mer ukjente romaner. Derfor oppfordrer vi sterkt til at du skaffer deg disse både som gaver og til deg selv. Det er to gode bøker!

vipps! bokhandel

Bøkene fra Gabriel Scott Selskabets forlag kan du bestille fra denne nettsiden. Da får du bøkene tilsendt i posten med faktura. En ny mulighet er å kjøpe dem gjennom vår bokhandel på vipps! Da gjør du føgende: Åpne vipps!-appen > skriv inn vårt nummer #134411 eller Gabriel Scott Selskabet > klikk på den blå knappen «kjøp og betal» > velg: utforsk bokhandelen. Der kan du bla deg gjennom alle titlene og bestille og betale bøkene. Dersom du er medlem og har betalt årets kontingent, kan du velge «medlemspris». Så må du fylle ut navn og adresse for leveringen, og får dem tilsendt i posten. Kjøp som gjøres gjennom vipps! sjekkes mot medlemslisten før bøkene sendes.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

TIDLIGERE OPPSLAG

Snart er duket for årets Gabriel Scott-dager 2018

Programmet/plakaten kan du laste ned her.

Årets Gabriel Scott-dager kommer til å bli preget av at det er 100-årsjubileum for «Kilden, eller brevet om fiskeren Markus», og at Gabriel Scott Selskabet har gitt ut en praktutgave av boken til jubiléet.

Det er en allminnelig oppfatning at det er Brekkestø Scott har hatt som modell da han skrev om Havnen i Kilden. For å få den rette rammen rundt feiringen av Dagene og boka har vi lagt året festkveld til nettopp Brekkestø og Justøy kapell. Her blir det vandring med guide, og påfølgende festkveld i kapellet. I tillegg til rikt program blir det blir det selvsagt boksalg fra Norges størte utvalg i Scott-bøker!

Ta med venner og kom.

 

Nå er den klar, 100-årsutgaven av Kilden

Slik ble den. Format 160 x 235, 272 sider og utsalgspris Kr 369,- (Kr 260,- for medlemmer). Vil du se mer enn forsiden kan du komme på lanseringen på Lillesand by- og sjøfartsmuseum ONSDAG 20. JUNI kl. 1300, eller løpe og kjøpe i bokhandelen. Mandag eller tirsdag skal den være å få i butikkene.

BOKLANSERING ONSDAG 20. JUNI KL. 1300                   ÅPNING AV «MARKUS-ROMMET»

Leder for muséet, Anne Sophie Høegh-Omdal og leder for  GSS, Anders Bjørnholmen innleder og ønsker velkommen. Muséet åpner sin utstilling «et fiskerhjem», eller «Markus-rommet», som har blitt til i nært samarbeid med GSS. Forlagssjef i GSS forlaget, Peer Rødal Haugen, vil orientere om prosessen med boka og presentere illustratøren, Arvid Bergstøl. Nyvalgt leder for Ibsen- Hamsun-dagene i Grimstad, Torborg Igland, skal kåsere over «Hvorfor Kilden 100 år etter?» Jon Kleveland står for de musikalske godbitene — sikkert noe av Scott — og Ingjerd Modal leser fra boka. Enkel servering blir det også, og selvsagt anledning til å kjøpe boka, og få den signert av illustratør og forfatter (!)(mpp).

Vi tror dette blir årets gavebok for mange. Det er i alle fall meldingene vi har fått fra flere som venter og har ventet lenge på en slik utgave. Derfor er det spesielt kjekt å kunne presentere boken på GSS sitt eget forlag i jubileumsåret.

 

 

Jubileumsutgave av «Kilden» i sommer!

Aschehoug forlag overlot til GSS å lage en illustrert utgave av «Kilden» til bokens 100-årsjubileum. Den utfordringen kunne vi ikke si nei til, og nå nærmer prosjektet seg deadline, og boken går i trykken. Planen er å lansere den før St. Hans.

Prosjektet har litt blitt til underveis, og det har vokst i omfang. For å komme i mål økonomisk har vi gått ut med søknader om støtte både til offentlige og private. Vi trenger 200.000 kr, og så langt ser det ut til at vi skal klare det målet.

DU kan også være med å støtte gjennom den KRONERULLINGEN vi har startet (klikk HER ). Mange har allerede gitt sine bidrag, men det er enda noen dager igjen før vi må sette strek for å komme med på en tabula gratulatoria. Dersom DU vil være med på den TABULA GRATULATORIA som trykkes bak i boken, må vi ha din gave merket «KRONE» registrert innbetalt innen 1. mai.

Den største utfordringen for GSS med å ta dette oppdraget — idet vi allerede hadde gått inn i jubileumsåret — var å løse det som gjaldt illustrasjoner til boken. Vi vurderte flere mulige løsninger, men ønsket hadde hele tiden vært å finne en kunstner til å gjøre jobben. I siste liten lyktes det oss å finne denne personen som ville hive seg over oppgaven. Det ble Arvid Bergstøl (82) fra Kristiansand. Han kunne ikke dy seg, og gjøv løs. Han ble så engasjert at arbeidet gikk unna i høyt tempo og med stor entusiasme. Med sin humoristiske strek ballanserer han fint mellom alvoret og den lune humoren i boken. Det er blitt én akvarell til hvert av de 19 kapitlene. Nå bare gleder vi oss til finalen!

 

 

GABRIEL SCOTT DAGENE 2017

Lørdag 26. august

Familiearrangement på skolehuset i Gamle Hellesund                                            Kl. 12.00: Båtskyss fra kirkebrygga i Høvåg                                                                                   Kl. 13.00: Gammeldags skoletime i skolestua – Sigrun Kjøstvedt er lærerinne               Kl. 14.00: Salg av mat – på menyen står fiskesuppe m/brød, brødskive med ost/syltetøy, søsterkake, kaffe og saft. Liten utlodning.                                                                                      Kl. 14.45: Sang av «Miniklang»                                                                                                Kl. 15.15: Leker for barn                                                                                                                     Kl. 15.45: Anders Bjørnholmen forteller om Gabriel Scott, inne i skolestua                     Kl 16.30: Retur til kirkebrygga

Søndag 27. august

kl. 19.00: Konserten «Sør i skjærene» Færvik kirke, Tromøy                        Medvirkende: Jon Kleveland (organist, komponist og freelance musiker) og Siv Justnæs (lærer og freelance musiker), Runar Nørsett, gitar (lege og freelance musiker), Per Erik Olsen, bass (lærer og freelance musiker). Billett ved døra kr 250 (medlemmer kr 200)

Onsdag 30. august

Kl. 19.00: «Johan Falkberget og Gabriel Scott — nestekjærlighetens budbærere» på Scandic Hotell Grimstad, Scott-salen

Foredrag ved Ragnar Evenstad, tidl. lærer og inspektør ved Bakketun folkehøgskole, red. av boken «Vendt mot lyset — Johan Falkberget i liv og diktning». Boksalg og kaffepause. Fri entré. (Kaffe og kake kr 100,-)

Lørdag 2. september

Kl. 18.00: Forestillingen «Kilden i ord og toner». Lillesand ungd.skole, amfiet

Foredrag av biskop Per Arne Dahl.  Pause med kaffe/kake og boksalg. «Kilden i ord og toner», med Andreas Kvebæk Dahl (skuespiller og lærer ved Danvik folkehøgskole) og Stian Tveit (komponist, menighetsmusiker og korleder). Billett ved døra kr 300 (medlemmer kr 250)

Søndag 3. september

Kl 19.00: Kveldsgudstjeneste i Høvåg kirke Prest og taler, Ivar Skippervold Bekransning av Scott-varden etter gudstjenesten.

Programfolderen kan du laste ned her

Gabriel Scott Selskabet runder 20 år

Vi er alt godt inne i 2017, som kommer til å bli preget av at Gabriel Scott Selskabet har holdt det gående i 20 år. Logoen over kommer til å være bumerket på aktiviteten i jubileumsåret, og er samtidig et signal om ny grafisk profil for GSS.

Vi vet alle at 20 er en deilig alder, med mye vitalitet og pågangsmot. Det gjelder for GSS også. Vi er i farta som aldri før. Derfor ønsker vi å markere oss enda mer dette året enn vi har hatt for vane. Det starter med  ÅRSMØTET 20. mars på Høvåg bedehus.  Da håper vi mange medlemmer stiller opp og deltar. I tillegg til tradisjonelt årsmøteinnhold blir det en liten konsert med trubadur Tore Thomassen, i tillegg til kaffe og god prat. Og boksalg. Forlaget kommer selvsagt ut med nye bøker til årsmøtet. Siden det er jubileum har vi funnet det passende å komme ut med trilogien «En drøm om en drøm» («Våren» (1940), «Sommeren» (1943) og «Høsten» (1947)). Det er Scotts mest personlige bøker, om enn ikke selvbiografiske. I et brev skrev Scott følgende om disse bøkene: «Wahrheit, skriver du – javel, men det er ikke Wahrheit slik at det er mine foreldre eller mitt eget liv som er skildret – helten er bare mitt talerør … Jeg vil ha «gjort op» ut fra mitt livssyn, før jeg pigger av.
PROGRAMMET VIDERE I JUBILEUMSÅRET inneholder arrangement sammen med Audnedal historielag på Konsmo 23. april, medlemstur til Maagereiret 10. juni og deltakelse på robåtens dag i Høvåg 29. juli. De tradisjonelle Scott-dagene blir noe utvidet, med barnearrangement på Sandøya 26. august, konsert med Jon Kleveland og Siv Justnæs i Færvik kirke 27. august, foredrag ved Ragnar Evenstad om Johan Falkberget og Scott 30. august, «Kilden»-forestilling på Lillesand ungdomsskole med Per Arne Dahl, Andreas Dahl og Stian Tveit 2. september og gudstjeneste ved Ivar Skippervold i Høvåg kirke 3. september. GSS kommer til å være representert på Sørlandske lærerstevne med egen stand. Det arbeides med et arrangement på Svaland i september, og vi håper å få til en Scott-gudstjeneste i Kristiansand frikirke i november. Ikke alle detaljer er på plass, men det gir i alle fall en pekepinn om hva som er på tegnebrettet. Mer informasjon kommer i Treskoposten i februar, på årsmøtet og seinere her på nettsiden. Følg med følg med!

 

 

Mange nyutgivelser også i 2016

Bildet viser hvilke nye bøker som kom fra Gabriel Scott Selskabets forlag i løpet av 2016. I tillegg til disse ble det trykket nye opptrykk av Lillehavns mysterier 1 og Lillehavns mysterier 2. Samtidig med at siste binde i Sanketeina-serien, bok 4, kom ut rett før jul, måtte vi også trykke opp et tredje opptrykk av Sanketeina 1 for at alle fire bøkene skulle være tilgjengelig til julehandelen.

PLAKAT DAGENE 2016

«DAGENE» ER RETT RUNDT HJØRNET

Siste helgen i august er det tradisjonen tro duket for årets Gabriel Scott-dager. Håper du vil sette av disse to dagene, 27. og 28. august i kaldenderen, så vi kan møtes til interssante samlinger. Navn i programmet er GEIRULF STOVELAND vil ta oss med inn i en gammeldags skoledag på Fjeldal skolemuseum (lørdag formiddag).  Professor GUNNAR BREIVIK (lørdag kveld) vil kåsere over tema: «Nøysomhet i vår tid. Har Scott fortsatt noe å si oss om livskvalitet?» HARDE JOHANNESSEN har arbeidet med og samlet oversettelser av Scotts bøker til diverse språk. Han vil fortelle om dette, og også stille ut bøkene (lørdag kveld). I tillegg stiller Høvåg-koret PÅ TVERS. Bevertningen lørdag er som vanlig fiskesuppe med påfølgende kaffe. Biskop STEIN REINERTSEN tar utgangspunkt i «Det gyldne evangelium» av Gabriel Scott (søndag kveld i Høvåg kirke).

Du kan se hele programmet her.

GSS forlaget stiller med fyldig bokstand og hele TRE nye utgaver av Scott-bøker. Det er  De tre lindetrær, Broder Lystig og Sjøpapegøier! I tillegg kan det hende det vanker et godt Dagene-tilbud! En god anlendning til å suplere samlingen eller handle gaver.

Layout 1

Vel møtt til inspirerende samlinger.

 

 

 Sammen for kultur i Lillesand 30. juni

Disse samarbeidsarrangementene har det vært noen av tidligere, men informasjonen om dem har ikke nådd ordentlig ut til medlemmene våre. Derfor legger vi ut plakaten for arrangementet nå i god tid, slik at det kan være håp om at ryktet kan spre seg.

1872-SFK-skjerm-OK

For bedre lesbarhet, klikk på lenken HER og få plakaten opp i eget vindu.

 

 

Folkevandring til Greven på Ulsholmen

DSC05412DSC05443

Det er lenge siden det var noen greve på Ulsholmen. Bare murene står igjen som vitnesbyrd på at her har bodd folk. I følge Anders Bjørnholmen var det Osmund Olsen, med tilnavnet «greven», som bodde her, og som Scott skriver om i Barkefletteren. Anders sørget for å gi turgåerne kunnskap om steder underveis fra Urdalen (bildet øverst); både om huset i Uldalen, hvor Scott leigde en tid, og hvor halve huset fortsatt står, via Plassen, hvor Søren Røssnes i Barkefletteren bodde, og til sist på Ulsholmen, hvor altså «greven» losjerte med sitt og sine. Da flokkene fra både Drangsholt og Urdalen møttes på Ulsholmen, til et kort program, og rast og hvil, talte forsamlingen omlag 150 mennesker. Der dro Ingjerd Modal en noen episoder fra Barkefletteren, til allmenn fornøyelse (bildet over). Disse tuftene spredt omkring i skogen, er tause vitner om et hard liv blant fattigfolk på Agder fra midten av 1800-tallet og bakover. Det lagt ned et betydelig arbeid i å rydde og merke stier i det vakre skoglandskapet. Når det grønnes på eiketrærne blir det enda vakrere, og en tur til dette urlandskapet anbefales på det varmeste. Undertegnede kan godt forstå at Scott likte å ferdes langs stiene her, hvor han altså hentet stoff både til Jagtjournalen og Barkefletteren.

DSC05435

Årsmøtet vel i havn

Layout 1Årsmøtet i Gabriel Scott Selskabet ble avholdt på Lillesand bibliotek, slik det har vært de siste årene. Forlaget hadde årets første utgivelse, HIMMELURET, klar til årsmøtet, og den er nå i handelen. Dette er Scotts første skuespill, en komedie i tre akter.

At årsmøtet ble avholdt på Lillesand bibliotek denne gangen også, skyldes i første rekke at GSS i samarbeid med biblioteket har arbeidet med etableringen av et eget Scott-rom og Gabriel Scotts Plass på Lillesand bibliotek. Årsmøtet uttrykte et håp om at  liknende initiativ/grupper kunne komme istand på flere bibliotek i regionen, eller utenfor Sørlandet. For mer info om dette, ta kontakt med styret.

Fremmøtet (28) var noe laver enn i fjor, men stemningen og deltakelsen var det ikke noe å si på. Årsmeldinger (forening og forlag) og regnskap ble godkjent. Årsmøtet hadde også som sak å ta stilling til en revisjon av Selskabets vedtekter. Framlegget fra styret ble vedtatt med kun små endringer.

Etter kaffepausen underholdt Bjarne Bjorvatn med historien om spøkelser (Kassetassen) fra boken «Det spøger». Bjorvatten er en av dem som kan gestalte Pider Ro på en fantastisk måte, og det var mye av denne figuren i presentasjonen av spøgelseshistorien.

Her er resultatet av valget:

Styret
Leder:                       Anders Bjørnholmen         2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Styremedlem:         Martin Birkeland                2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Styremedlem:         Vibeke Grødum                   2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Styremedlem:         Peer Rødal Haugen            2016-19 (til årsmøtet i 2020.)
Styremedlem:         Harde Johansen                 2015-16 (til årsmøtet 2017. Ikke på valg)

1. varamedlem:       Unni Hansen                       2016-17 (til årsmøtet i 2018)
2. varamedlem:      Ingjerd Modal                     2015-16 (til årsmøtet 2017. Ikke på valg)

Ikke på valg:
Styremedlem:          Harde Johannessen          2015-16 (til årsmøte i 2017)
Styremedlem:          Peer Rødal Haugen           2015-16/19 (til årsmøte i 2017/20)

Bokutvalg/forlaget
Peer Rødal Haugen (styrets representant)       2016-19 (til årsmøtet i 2020)
Eva Kristiansen                                                      2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Arne Henriksen                                                      2016-17 (til årsmøtet i 2018)

Arrangementskomite
May Robertstad Finckelsen                                 2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Jens Stien                                                                2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Jorunn Vatland                                                     2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Signe Bjørnholmen                                               2016-17 (til årsmøtet i 2018)

Valgkomite
Ingjerd Modal                                                         2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Elisabeth Dobey                                                     2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Signe Bjørnholmen                                               2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Varamedlem: May R. Finchelsen                       2016-17 (til årsmøtet i 2018)

Treskoposten
Redaktør:        Stein Gauslaa                              2016-17 (til årsmøtet i 2018)
Journalister:  Kirsten og Thor E. Hanisch      2016-17 (til årsmøte i 2018)

Det ble orientert om følgende arrangement:                                                                                     • Tur til barkefletterens rike (sammen med historielagene i Tveit og Høvåg) 24. april.                   Egen info kommer.
• Gabriel Scott-dagene 2016 arrangeres 27.-28. august.
Søndagens kveldsgudstjeneste blir i Høvåg kirke, med biskop Stein Reinertsen.
Sted for festen lørdag annonseres seinere. Det ble foreslått å kombinere dagene med 10-årsjubileum for Selskabet, muligens med arrangement flere steder. Mer om dette seinere, etter at det nye styret får konstituert seg.
• Tur til Dinkelsbühl arrangeres 7. – 12. september. Reiseledere er Arne Henriksen og Harde Johannessen. Interesserte kan kontakte disse. Begrenset antall.

Orienteringer: Det ble også orientert om et prosjekt som en del ihuga Scott-venner er involvert i – å få oversatt Kilden til latvisk. For å skaffe pengene som trengs ble det invitert til å støtte med pengegaver. For kr 200 i gave kommen man med på en liste i boka med givere. Støtter du med kr 400 eller mer, får du også et eksemplar. Kontakt: Harde Johannessen.

Høvåg skole er en av skolene som har fått klassesett med Fant / Josefa. Skolen gjennomførte en hel temauke med oppgaver og aktiviteter knyttet til Scotts univers. Flere fra GSS var med på åpningen av uka, og Lisbeth Grødum og Ingjerd Modal orienterte fra uka.

 

Aktivt år i forlaget – 3 nye bøker i desember

Her ser du årets produksjon fra Selskabets forlag. Hele 7 bøker ble det i år. Det er fin spredning på de tre siste, som lanseres nå i desember. Sanketeina 3 har mange ventet på i spenning. Hellig tre konger er en av Scotts tidlige bøker, og umulig å få tak i – inntil nå! De vergeløse er en av Scotts mest kjente, men som likevel har vært lenge borte fra markedet. Egentlig var det bare Sankteina 3 som var påtenkt til julehandelen i år, men så fikk vi en uventet gave av May og Jan Scott. Takket være denne gaven kunne vi gyve løs på enda et par titler på tampen av året! Tusen takk! Gaven var både en stor oppmuntring og en utventet glede! Vi opplever at Scott-familien er entusiastiske til det som skjer rundt nyutgivelsene, og gaven fra May og Jan undertstreket det. Det betyr mye for oss som brenner for å få hele forfatterskapet ut i nyutgivelser. 7. desember har vi invitert lokalavisene og regionavisene i Kristiansand-Lillesand-Birkenes-Lillesand-Grimstad-Arendal til lansering og orientering på Scott-hotellet i Grimstad. Med årets produksjon skulle det være litt å velge i til julegavehandelen, og noe for enhver smak.

I tillegg er det morsomt å kunne berette at Bokklubben kom med Tante Pose som desemberbok. De kontaktet Gabriel Scott Selskabet i forkant, for å få innspill og hjelp i forbindelse med utgivelsen. Som en hyggelig gest fra Bokklubben fikk vi kjøpe 100 eksemplar av utgaven deres, slik vi også kan levere den en stund fremover. Hensikten med vårt arbeid er i sum å løfte Scotts bøker fram i lyset igjen, og litt drahjelp fra Bokklubben tar vi imot med takk! Kommunikasjonen med dem har vært svært hyggelig, og det var kjekt å høre at Tante Pose har gått bra for dem.

Kilden, som utgis av Aschehoug, er for tiden utsolgt fra forlaget, men Gabriel Scott Selskabet har fortsatt noen eksemplar igjen av denne utgaven, og den kan bestilles fra oss. Aschehoug arbeider med en ny utgave.

 

Gabriel Scott-dagene 2015

Da alarmen gikk hos Gabriel Scott

Det ble sus i øra og sus i serken da brannalarmen gikk midt i matpausen på lørdagsfesten. Et lite feiltrykk ved utgangsdøra, viste at rutinene i det kommunale bygget fungerte som de skulle. Ja, bortsett fra at nesten ingen forlot lokalet selv om dørene gikk automatisk opp og vinden suste automatisk inn. Og skulle vi om nogen tid ikke huske annet fra disse dagene, så vil i hvert fall denne uforskyldte tildragelsen ligge på minnekortet etter årets Scott-dager 29. og 30. august. Den ekstra pausen førte dessuten til betydelig aktivitet ved bokstanden, og et godt boksalg.

Men alarmen blir garantert ikke liggende alene på minnekortet etter årets to flotte, opplevelsesrike Gabriel Scott-kvelder. Lørdagens festkveld i aulaen i Lillesand ungdomsskole ble spirituelt åpnet av ordfører Arne Thomassen. Åndfullt og substansielt var også foredraget «De som skapte Sørlandet». Forfatter og lokalhistoriker Jostein Andreassen (bildet) hadde gode kilder å øse av, noe han med god formidlingsevne gjorde, til glede og berikelse for en lydhør forsamling på over sytti. Ja, altså sytti «fans». For når det gjaldt alderen på de frammøtte, var den både over og under 70!

I programmet kunne vi lese at «Hesnes Brothers underholder med sang». Det gjorde de til gangs. Under ledelse av Kirsti Pedersen Haugen, gledet de forsamlingen samstemt og flerstemt. Melodier og framføring sto ikke tilbake for verken sørlandstekstene eller de andre utvalgte.  Det musikalske innslaget fra Grimstad varmet hjerter og sinn.

Det gjorde også den tradisjonelle og smakfulle fiskesuppa, selv om den nok aller mest «varmet» mage, lukt- og smaksorganer. Det gjorde også påfølgende kaffe og kaker.

 

 

 

 

 

 

Bildene over: Ingjerd Modal fikk sitt æresmedlemsskap i Gabriel Scott Selskabet‚ ildsjelen som dro det hele igang i 1997. Anders Bjørnholmen dukket brått opp som Skipper Terkelsen.

 

Så stundet auksjonen til. Det vil kanskje være en overdrivelse å si at de gamle Gabriel Scott-bøkene gikk unna som varme hvetebrød, men med hjelp av noen trofaste «Scotts soldater», kunne Anstein Nørsett etter hvert slå klubba i bordet for samtlige bøker. Salget av nye bøker bidro også til en likviditetsstyrking av Gabriel Scott Selskabet. Men først og fremst bidro det til at gamle og nye lesere kan glede seg over Scotts litterære skatt.

Søndag var det kveldsgudstjeneste i Høvåg kirke. Signe Bjørnholmen leste utvalgte stykker fra Gabriel Scotts bok «Hyrden», som sogneprest Anne Bjørnholmen Øvensen brukte som utgangspunkt for sin tale. Scott-kjenner og Scott-elsker Jon Kleveland gledet forsamlingen med sang og musikk, med utgangspunkt i tekster fra forfatterens ånd og hånd. Etter gudstjenesten takket Scotts barnebarn, Helge Scott, for årets festdager, og la ned en krans ved Scott-varden. Kransen av røsslyng var laget av Tøtta Mollestad. Med epler, rognebær og lyng som ingredienser, gledet hun også de tilstedeværende med kreativ og inspirerende dekor både i aulaen og i kirken.

Styret takker alle for deltakelse og innsats!

Av Stein Gjulem, styret i GSS

Nye titler til Dagene

Nyutgivelsene som ble presentert på bokstanden lørdag under Scott-dagene, er nå å få i bokhandelen. Det gjelder Camilla Dyring, som er helt ny fra GSS forlaget, og en paperback-utgave av Jagtjournalen. Vår innbundne faksimileutgave fra 2001 er nå utsolgt, og vi er glad for igjen å ha den tilgjengelig. Så, løp og kjøp! Eller bestill fra nettsida her (Porto tilkommer, men er du medlem så får du medlemsrabatten ved å bestille fra nettsiden. Den får du ikke i bokhandelen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VELKOMMEN TIL ÅRETS SCOTT-DAGER

Årets Gabriel Scott-dager går av stabelen 29. og 30. august med festkveld lørdag i auditoret på Lillesand ungdomsskole kl. 19.00 og gudstjeneste i Høvåg kirke søndag kl. 19.00. Gode og spennende programkrefter og en masse hyggelige folk i godt lag borger for to flotte dager preget av Scotts forfatterskap. Stadig er det nye interesserte Scott-lesere som melder seg inn i Gabriel Scott Selskabet, og etterspørselen etter bøkene kommer fra det ganske land. Spesielt velkommen til medlemmer og andre som ikke akkurat bor i nærområdet til Lillesand. Det er alltid kjekt å møte Scott-entusiaster fra «fjerne strøk». Vi håper og tror at også årets Scott-dager vil være til inspirasjon for nye og gamle lesere.

FRA GSS, forlaget. Vi lanserer to nye bøker til Dagene. Det er først og fremst Camilla Dyring, som GSS gir ut for første gang.  Jaktjournalen har vært utsolgt en stund, og kommer nå i ny utgave, som paperback. Et nytt opplag av nå utsolgte Fugl Fønix skal også være på plass til Dagene. Kom til bokstanden på festkvelden og benytt medlemsrabatten din til å handle gode bøker til deg selv eller til gaver. Kanskje vanker det også et godt festkveldtilbud…

 

 

 

To tidlige Scott-bøker til årsmøtet

Årsmøtet ble holdt på Lillesand bibliotek torsdag 19. mars, hvor 35 medlemmer møtte. Gjennom Treskoposten var det annonsert at forlaget ville komme med et par godbiter til årsmøtet. Og her er de: «Aftenrøde – Arkitekt Helmers optegnelser» og «Den hvide hest». Fra mandag er de å finne i bokhandlene. Eller du kan bestille dem her fra nettsiden vår. Referat fra årsmøtet finner du her.

Layout 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boklansering og foredrag 2. desember

Grimstad Rica Hotell i Gabriel Scott-salen kl. 18.00.

Til lanseringsarrangementet kommer TOM BRENNE, som skal holde foredrag om «Scott og juleheftene». De litterære juleheftene har vært en av mange viktige kilder når vi har samlet stoffet til Sanketeina-bøkene. TOM BRENNE har skrevet bok om disse heftene og kjenner sjangeren godt. Men lanseringen blir spesiell på flere måter.

Fem titler samtidig

Hovedsaken er at vi kommer ut med Sanketeina 2, men ikke bare den. Det blir tidenes bokslepp fra Gabriel Scott Selskabet. Samtidig med Sanketeina 2 lanserer vi ikke mindre enn fire andre titler. Det er nydesignede utgaver av Det gyldne evangelium og Skipper Terkelsens levnedsløp, som begge har vært utsolgt en tid, og så gir vi ut «tvillingbøkene» Sven Morgendug og Hyrden. Disse to er muligens ikke så godt kjent blant Scott-lesere, men ikke mindre viktige. Her lodder Scott dypt. Med disse fem bøkene presenterer vi et svært bredt bilde av Scott som forfatter, fra det hylende morsomme, til det dypt alvorlige og grublende.

Samtlige bøker er i paperback, og koster kun kr 149,- i butikken. Medlemmer får bøkene for kr 105,-. Det er billig! Dermed skulle mange av julegavene være på plass!

Vel møtt til bokkveld på Grimstad Hotell tirsdag 2/12!

 

 

 

 

Gabriel Scott-dagene 30. og 31. august

Årets Scott-dager nærmer seg, så merk av på kalenderen. Vi håper å se treffe mange medlemmer og ikke-medlemmer. Arrangementet er i år kortet ned til to dager, lørdag og søndag, med festkveld lørdag i aulaen på Lillesand ungdomsskole, og gudstjeneste med Scott-preg søndag kveld i Høvåg kirke.

LØRDAG

KL. 1900:  Festkveld med foredrag av padlosof Lars Verket: «Gabriel Scott, Sørlandets første naturverner». Det blir minikonsert med Lørdagsskolens Strykeorkester, ledet av Adam Grüchot. Ole Geir Feste serverer muntre Scott-historier. Det blir auksjon av gamle Scott-bøker og salg av nye. Serveringen er tradisjonen tro fiskesuppe, og kaffe etterpå. Billett ved ingangen: kr 300,- (250,- for medlemmer).

SØNDAG

KL. 1900:  Gudstjeneste i Høvåg kirke ved tidligere sjømannsprest Steinar Lindvik. Sang av Gabriela Csepregi, Jenny Zithulele Haugen (cello) og Kirsti P. Haugen (piano/orgel). Opplesning.

Etter gudstjenesten blir det bekransning av Scott-varden utenfor kirken.

 

 

Sanketeina 2 

Forlaget er godt i gang med arbeidet på bind to i Sanketeina-serien. Lanseringen av boka blir 2. desember på Rica Grimstad Hotell. Til lanseringen kommer Tom Brenne, som vil holde foredrag om de gamle litterære juleheftene, og Gabriel Scott sine bidrag til disse. Gabriel Scott var, over år, godt representert i disse heftene. Den vidre planen for bokserien er å gi bok 2 preg av kyst og hav, og at bok 3 skal få mer preg av skog, hei og innland. Slik det ser ut nå vil det trolig bli fire bøker i denne serien. Formen på bok 4 er forsatt åpen.

 

 

Aksjon e-post og mobil

Vi trenger medlemmenes e-post og mobilnummer! Treskoposten og nettsiden er viktige kanaler, men inni mellom har vi behov for å komme raskt ut og vite sikkert at den enkelte får informasjonen. Til det trenger vi e-post og/eller sms. Oppfordringen har gått ut flere ganger tidligere, gjennom Treskoposten, uten det ønskede resultat. Fortsatt mangler vi disse opplysningene for en rekke medlemmer. Så vi prøver igjen med en aksjon for å få alle medlemmer registrerert med e-post og mobilnummer. Det vil spare oss for tusenvis av porto-kroner.

GJØR SLIK, både gamle og nye  medlemmer (hvis du ikke er knallsikkert på at vi alt har registrert din e-post og mobil:

1) Hent opp INNMELDINGSSKJEMAET  (her)

2) Du som allerede er medlem fyller bare ut navn, epost og mobilnummer

3) Nye medlemmer fyller ut alle obligatoriske felt. Takk for hjelpen!

 

 

Facebookgruppe om Gabriel Scott

Scott-entusiast Jarl Vidar Erichsen har startet opp en facebookgruppe hvor Gabriel Scott og bøkene hans er samtaleemne. Interesserte kan følgen denne lenken

 

 

Endelig kan sjeldne Scott-bøker bli dine!

Det er en liten ny begivenhet at både Fugl Fønix (1898) og begge bøkene om Lillehavns mysterier (1898 og 1900) når er å få kjøpt i bokhandelen for en rimelig penge. Siste omsatte originaleksemplar vi kjenner til, er et eksemplar av «IIden samling», altså bok 2. Den gikk for kr 9.000,-! Gabriel Scott Selskabets nyutgave koster kr 149,- i butikken, og samme for bok 1. Fugl Fønix koster kr 199,-. For medlemmer er prisen kr 105,- for hver av Lillehavn-bøkene og kr 140,- for Fugl Fønix. Det er billig. Løp og kjøp! Bibliotekene er forståelig nok livredde for de få eksemplarene som finnes i magasinene rundt om, men det har da også bidratt til at bøkene har fått glemselens slør trukket over seg, til nå! Derfor er  det ekstra stas at vi nå kan hente dem frem igjen og gjøre dem tilgjengelige for nye lesere. «Disse bøkene trodde jeg aldri jeg skulle få lese», var en oppfanget kommentar under lanseringen.

Dette er et knippe av Scotts aller første bøker, to av dem skrevet under pseudonymet Finn Fogg. Det bar bare Lillehavn-bøkene, pluss Pider Ros historier som kom under Finn Fogg-navnet. Så lot Scott Finn Fogg «prøve sin lykke ute i verden». Han kom aldri tilbake…

Selv om tilfanget til historiene i de tre bøkene hovedsakling kommer fra området Grimstad-Lillesand, er det fornøyelig lesning også for andre enn lokalkjente. Scott gir oss et livlig tidsbilde fra tiden på sørlandskysten ved århundreskiftet. Lillehavn-bøkene er novellesamlinger, men med nogen lunde det samme persongalleriet. Det er også i disse to bøkenen at Pider Ro dukker opp første gang.

Et hovedtema i Fugl Fønix er brytningen mellom den gamle og den nye tid, hvor damp og stål tar over for segl og tre i skipsbyggingen og redernæringen. Det betyr store og smertefulle endringer… Den «frekke og freidige» unge forfatteren gikk grimstad-borgerne svært nære i skildringene sine, og var ikke nådig i karakteristikkene. Det kokte i byen da boken kom ut, og prestesønnen Scott måtte «flykte» til Lillesand fortelles det. Til alt hell slapp han unna de rettssakene det ble skumlet om i avisspaltene. Scott skal selv ha kalt Fugl Fønix en «ungdomssynd», men ettertiden har nok for lengst tilgitt ham den. Kanskje til og med takket for den…

Les avispresentasjonene her.

 

I desember, akkurat i tide til julegavehandelen, kom «Sanketeina» bok 1, ut. Ikke mindre enn en helt ny bok av Gabriel Scott. Opplaget på 500 røk ut på en ukes tid, og ble en storselger hos bokhandlerne, ikke minst takket være den gunstige prisen, kr 125,- (paperback). Et nytt opplagg på 300 er på vei inn. Så de som enda ikke har rukket å skaffe seg denne godbiten, får en ny sjanse i slutten av januar. Det høres jo merkelig ut, siden Scott forlengst har lagt ned pennen. Men før han gjorde det, utgav han en rekke artikler og tekster som ble publisert hver for seg i blader og aviser. Det har vært godt kjent at han produserte mye utenom romanene sine, men det er stoff som har vært plundrete for menigmann å få tak i, og ikke minst å få samlet i noe større omfang.  Og det koster fort kroner. Takket være iherdige samlere, som Arne Henriksen i Åmli og Sven Kåre Larsen i Kristiansand, godt hjupet av registreringer i Truls-Erik Dahls biografi, har vi klart å skrape sammen en anseelig mengde artikler og stykker. Dermed kunne vi gå i gang med det som har vært en drøm hos flere; å få dette stoffet ut i bokform. Undertittelen: Tekster i samling, bok 1, lover at det kommer flere bøker i Sanketeina-serien. Planen er å komme med bok 2 til jul 2014 og så kommer det i alle fall en bok 3, og kanskje en bok 4. Det har vært hensikten å sette sammen tekster av ulike kategorier, med litt for envher smak; både skjemt og alvor, skildringer og mer faktabaserte tekster. Scott var mangfoldig, og det mener vi samlingen gjenspeiler, og det vil bli tilfelle for de neste bøkene i serien også. Derfor tror vi tittelen «Sanketeina» sier litt om at her det samlet ikke bare hummer men også litt «kanari». Vi innbiller oss  at det også er en tittel som Scott selv kunne gått god for.

Les avispresentasjonene her.

 

Samtidig kom GSS forlaget også ut med «The Golden Gospel» i ny utgave, også den i paperback-utførelse til kr 150,-. Det bør være en utmerket bok f.eks. for studenter og innvandrere, og som gavebok til slekt og venner utenfor Norge.

 

 

 

 

 

 

 

Fant og Josefa i ny utgave

Flere har spurt om ikke Gabriel Scott Selskabet skulle utgi Fant og Josefa på nytt. Sist de to bøkene ble utgitt samlet, var i 1978. Derfor var det stas å igjen kunne tilby disse to bøkene, i ett bind, i anledning årets Scott-dager. Boken er trykket i 1000 eks, slik at den skal være råd å få tak i noen år fremover. Boken har solgt godt den første tiden etter lanseringen, og etter hvert våkner nok bokhandlerne også, slik at den blir å finne i bokhyllene deres.  Med en utsalgspris på kr 350,- (245,- for medlemmer) er det ikke noe å si på prisen for to innbundne romaner! Bestill boken i dag, og gled deg over Scotts fargerike og sterke skildringer av fantenes liv i med- og motgang, i alvor og skjemt.

Les avispresentasjonene her.

Scotts bøker som e-bøker, og digitalt bibliotek

Gyldendal forlag, som i sin tid sto for utgivelsen av de fleste av Scotts bøker, relanserer nå forfatterskapet som ebøker. Og Nasjonalbiblioteket tilbyr skjermfiler du kan lese fritt på nettet.

Etter som årene gikk etter forfatterens død, ble bøkene utsolgt, og man måtte lete i bruktbokhandler, antikvariater eller loppemarkeder for å skaffe seg sitt eget eksemplar av bøkene. Det var noe av bakgrunnen for at Gabriel Scott Selskabet startet med å trykke bøkene på nytt – med nødvendige tillatelser fra Gyldendal og Scott-familien – for at de igjen skulle bli tilgjengelig for nye «generasjoner» av lesere.

Nå har Gyldendal forlag på nytt tatt fatt i Scotts forfatterskap, ved å utgi titlene som ebøker. Listen består ikke av mer en fem titler foreløpig, men de lover at det kommer flere. Så langt har de utgitt «En drøm om en drøm» i tre bind («Våren», «Sommeren»  og «Høsten»), «Fant og Josefa» (tydeligvis begge bøkene samlet i en bok, ikke testet nedlasting) og «Jernbyrden» (OBS! Den skal etter sigende inneholde begge bøkene, slik GSS har samlet dem i én papirbok, men ved nedlasting fikk undertegnede bare bd 2).

Dette er nye toner fra Gyldendal, og vil selvsagt få betydning for hvordan GSS forlag skal satse framover, og som vi må komme tilbake til. Fortsatt er ebok-nedlasting/-kjøp og ebok-lesing forholdsvis kronglete, med mange «standarder» av leseprogram og bokfiler, som gjør tilgangen plundrete, og mye «fram og tilbake», men det blir trolig bedre med åra, må vi håpe på. Scott er i alle fall å få tak i som ebok i fem titler! Og det betyr at Scotts forfatterskap får ny luft under vingene, og at det ikke lenger bare er Gabriel Scott Selskabet som engasjerer seg i å gjøre bøkene tilgjengelige for nye bokkjøpere.

NASJONALBIBLIOTEKET  har nå digitalisert svært mange av Scotts bøker, som nå finnes tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. Dvs at du kan lese dem på skjerm, men ikke laste dem ned.  Gå til www.nb.no og søk på Scott, så får du opp det som finnes.

 

«Scott» vs Scott — skuespilleren besøkte Maagereiret

Jørn-Bjørn Fuller-Gee, som spilte Gabriel Scott i Agder Teaters oppsetning av «Kilden» i Kilden kulturhus i Kristiansand i oktober, besøkte Maagereiret for første gang. Agderposten tok med seg den unge skuespilleren til et møte med forfatterens hjem og arbeisværelse – «det aller helligste»

Les artikkelen fra Agderposten her.

Bildet er fra møtet med skulespillere og regisør etter forestillingen. Stein Gauslaa ledet samtalen og intervjuet de involverte i stykket.

 

 

 

Vellykkede Scott-dager 2012

Årets Gabriel Scott Dager er vel i havn. Det ble tre varierte, lærerike, utfordrende og flotte dager, takket være velvillige, dyktige og engasjerte bidragsytere. Stor takk til professor Gunnar Breivik (bildet), visesanger Frik Hougen (under f.v.) forteller Hilde Eskild, professor Bjarne Bjorvatten, prest Steinar Nilsen og Hesnes Brothers for innsatsen. Det er godt å ha slike ressurspersoner med på laget!

Bildene, øverst: Gunnar Breivik. Over f.v.: Frik Hougen, Hilde Eskild, Bjarne Bjorvatten og Steinar Nilsen.

Gunnar Breivik tok i sitt engasjerende og grundige foredrag for seg det enkle liv i naturen, med bakgrunn i «Kilden», «Stien» og «Alkejegeren», og sammenliknet tankene hos Scott med Arne Næss (se lenke under). Frik Hougen fremførte viser i «Scotts ånd». Hilde Eskild fortalte levende fra «Det gyldne evangelium» og fra «Det spøker». Bjarne Bjorvatten imponerte med en meget troverdig utgave av «Pider Ro» hos Dronningen av Spania. I gudstjenesten søndag viet Steinar Nilsen prekenen til et langt avsnitt fra «Hyrden», og tanker omkring det at ondskapen og ulykken rammer. Tilsammen skapte de Scott-dager med stor spennvidde, med inngående kunnskap og kjennkap, scottsk humor og dypt alvor. Besøker du Høvåg med det første, finner du Tøtta Mollestads vakre krans av tørket tang, lyng og måkefjær liggende ved foten av Scott-steinen utenfor kirka.

Med 90-100 fremmøtte både torsdag og lørdag, og rundt 60 søndag må vi være rimelig godt fornøyd. Det var plass til fler, det var kringle, kaffe og fiskesuppe til flere. Like fullt kan vi notere en økende interesse for Gabriel Scotts bøker, hans tanker og verdier, også blant et yngre publikum. Det er bra. Vi trenger nye og yngre entusiastiske representanter, som kan være med og åpne folks øyne for dette særegne forfatterskapet. Et svært godt boksalg under dagene viter om det samme. Vel blåst. Vi kommer sterkt igjen neste år, så du som av ukjent årsak ikke kunne være med i år, merk deg siste helgen i august 2013!

Les Professor Breiviks foredrag (hovedpunkter som PowerPoint-presentasjon, her som pdf) finner du under menyvalget Arkiv > Foredrag

Les hva Agderposten skrev om torsdagen, menyvalg Arkiv > Pressen skrev

 

 

Hamsun vs Scott

Les Agderpostens referat fra samtalen mellom Hamsun-biograf Ingar Sletten Koloen og Stein Gauslaa på Havnepuben i Arendal under Ibsen Hamsun-dagene.

 

Bli medlem i Gabriel Scott Selskabet

Kjøp Scotts bøker her!

Ting du ikke visste…

 

 

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar