SISTE NYTT

 

 


GABRIEL SCOTT-DAGER 
OG ENDA ET 100-ÅRSJUBILEUM

Det er en stor glede å kunne invitere alle og enhver til årets Gabriel Scott-dager, som i år arrangeres på Dahlske videregående skole i Grimstad (lørdag) og i Høvåg kirke (søndag). Årets Dager vil preges av «Det gylne evangelium» og «Jernbyrden» — «Det gylne evangelium», fordi boken er 100 år og vi utgir en jubileumsutgave, innbundet og illustrert (illustrasjoner av Arvid Bergstøl, som også illustrerte vår jubileumsutgave av «Kilden»), og «Jernbyrden», fordi vi er så heldige at vi har fått med oss tre sentrale skuespillere og fra utesceneoppsettingen i Høvåg (2009/2011/2013), samt korsangere, for å gjenopplive og gjenoppleve deler av denne forestillingen. Den tradisjonelle kveldsgudstjenesten er i år byttet ut med en kveldssamling, uten den vanlige prekenen, men med fortelling, tekstlesing, sang og musikk. 

I tillegg blir det selvsagt rikelig anledning til å skaffe seg Scott-bøker fra en fyldig bokhandel. Du kan også regne med noen svært gode Dagene-tilbud på bøker, som bare gjelder lørdags-kvelden.

 

 

VELLYKKEDE SCOTTDAGER 2020

Det er ikke til å legge skjul på at det var med en viss spenning vi gikk årets Scott-dager i møte. Pandemien var en utfordring med hensyn til den praktiske gjennomføringen, men også til temaene knyttet det seg både spenning og forventning. Professor Hans H. Grelland tok tilhørerne med på en interessant tur inn i filosofiens verden og knyttet Scott til kjente og mer ukjente tenkere. Selv om inspirasjonen fra kjente filosofer som Böhme, Spinoza og Kierkegaard er tydelig, understreket han hvor spesiell romantikeren og naturmystikeren Scott er gjennom sitt særegne forfatterskap. Bjarne Bjorvatn gav nok en gang til kjenne hvilken eminent humorist både han selv og Scott er, da han fremførte «Havmannen» fra «Pider Ros historier». De unge musikantene Elise Sløgedal og Håkon Huldt-Nystrøm fremførte både Scott-tekster, hvor flere var til egenkomponert musikk.

Gudstjenesten i Høvåg kirke sto i «Emanuel» sitt tegn. Hilde Gunn Sletten brukte flere tekstavsnitt fra denne perlen av en bok, til å viser hvordan Scott i sine barn-far/far-barn- og barn-voksen-skildringer i denne boken gir oss et bilde av Gud, og hvordan barnet er en «vei» til Gud, hvordan barnet skaper forandring og åpner for nåden og tilgivelsen. Kirsti P. Haugen og Hanne Øhrn Drønen sto for vakker musikalsk ramme rundt gudstjenesten og tonefølge til salmene.

At lørdagsarrangementet var lagt til Tromøy var også et moment. I forhold til smittevern kunne vi sikkert gjort det bedre, men vi gjorde så godt vi kunne i forhold til de regler og anbefalinger som foreligger. Uten noen som helst erfaring å bygge på, og som førstegangsarrangør under pandemien, var vi avhengig av et godt samspill med publikum. Noen «glipper» noterte vi, men tror likevel at de ikke var mer alvorlige enn de som daglig skjer i det offentlige rom.

Alle som bidro gjorde sitt til at dagene ble gode opplevelser. Tilbakemeldingene sier det, og det er også vårt inntrykk som sto for gjennomføringen. På Roligheden skoles flotte grendehus-lokaler  var  det så fullt som vi kunne tillate, og i Høvåg kirke var det knapt et par-tre ledige plasser. I tillegg var det mange som benyttet seg av svært gode bokpakke-tilbud fra GSS forlaget lørdag. 

Helge Scott, barnebarn av Gabriel Scott, la ned krans ved Scott-varden utenfor Høvåg kirke. Også han understreket at det hadde vært en flott helg. Han hevdet at Gabriel Scott Selskabet var i ferd med å skape en Scott-bevegelse.

 

«NY» SCOTT-BIOGRAFI

Til de årlige Gabriel Scott-dagene hadde Gabriel Scott Selskabet klar en nytrykket utgave av Arne Beislands biografi «Gabriel Scott, en sørlandsdikter». Arne Beisland var lektor ved Arendal off. høiere almenskole/Arendal Gymnas på Tyholmen. Boken kom første gang ut i 1949, til Scotts 75-årsdag, og var bygget på Beislands hovedoppgave om Scott. Beisland var hele livet opptatt av Scotts forfatterskap, og var mye brukt som foredragsholder. Beislands biografi er annerledes enn T. E. Dahls biografi fra 1998, i den forstand at han går kronologisk gjennom forfatterskapet og analyserer og kommenterer hver enkelt utgivelse frem til utgivelsesåret 1949. Scott var imidlertid virksom i flere år etter -49. For å få med også denne siste delen av Scotts liv og forfatterskap (1949-1958) har Arne Henriksen fra Gabriel Scott Selskabet skrevet et tilleggskapittel til nyutgivelsen hvor de siste bøkene kommenteres. Også talen som biskop em. Johannes Smidt holdt i Scotts begravelse er tatt med.

Hvorfor gi ut denne gamle biografien på nytt?Begrunnelsen er den samme som den har vært for å gi ut Scotts bøker på nytt; å blåse støvet av dette særmerkte og viktige forfatterskapet, så det ikke går i glemmeboken, bidra til at nye generasjoner får tilgang til det, og ikke minst; gi hjelp til studenter og elever som ønsker å fordype seg i Scotts forfatterskap. Boken er et viktig bidrag til kunnskapsbasen om Gabriel Scott.

Gabriel Scott Selskabet (GSS) ble stiftet i 1997 for å bidra til at Scotts forfatterskap ikke gikk i glemmeboken. Bøkene var borte fra bokhandelen, bare noen få var tilgjengelige på bibliotekene og lærere i skolen hadde lite eller ingen kunnskap om forfatteren og bøkene. Vi fikk høre historier om elever som ønsket å skrive særemne om Scott, men ble møtt av læreruttalelser som: «Det må du gjerne, men jeg kan ikke hjelpe noe særlig, for han vet jeg ikke noe om». I bokhandelen var det stort sett bare «Kilden» som stadig var å få kjøpt. Bibliotekene måtte gjerne grave i magasinene sine for å finne fram gamle utgaver av Scotts verk. På auksjoner og i antikvariater kunne man finne en del titler til en overkommelig sum, mens sjeldne førsteutgaver gikk for flere tusen kroner.

Etter at GSS ble stiftet merket man en økt etterspørsel etter bøkene i bruktbutikker og antikvariater, som også medvirket til at prisene økte. GSS ønsket at alle skulle ha råd til å kjøpe dem og lese dem, så vi bestemte oss for å utgi dem som rimelige mykbindutgaver. Dette boksalget har gått meget godt og gjort det mulig å holde høy fart i utgivelsesarbeidet. GSS gikk umiddelbart i gang med å trykke opp igjen Scotts bøker i form av faksimilekopier, og man grep fatt i de mest kjente først. I 2013 satte Selskabets forlag seg som mål å gjenutgi hele forfatterskapet, men i egne utgaver og nytt design i mykbind. I 2019 var jobben gjort. Hele forfatterskapet på 60 titler er nå tilgjengelig fra GSS’s lager. I tillegg er det utgitt fem tekstsamlinger (Sanketeina 1-4 og Agdesiden) med løse tekster, samt to engelske oversettelser. I 2018 kom også en innbundet og illustrert 100-årsutgave av «Kilden, eller brevet om fiskeren Markus». 

GABRIEL SCOTT-DAGENE 2020

Det nærmer seg årets Gabriel Scott-dager! Hovedtemaet «Gabriel Scott som filosof» er åpent og spennende, og filosof Hans H. Grelland, som skal kåsere over tema på lørdagen, innrømmer at dette er en oppdagelsesreise for ham selv også. Vi venter i spenning, og gleder oss til å møtes, og til alt det andre som står på programmet. Ta med en venn som kan introduseres for Gabriel Scotts forfatterskap og for Gabriel Scott Selskabet! Vel møtt!

NÅ HAR VI UTGITT ALT!

I 2013 satt vi oss som mål å utgi hele Gabriel Scotts forfatterskap på nytt — ikke bare alle bøkene hans, men også alt vi kunne finne av løse tekster i aviser og blader. Vi skiftet takt og metode, og startet å utgi paperback i mindre opplag til en rimelig penge. Dengang syntes det svært langt fram å få utgitt alle 60 bøkene, men det har gått over all forventning, fordi stadig flere har fått øynene opp for Scotts forfatterskap.

For nå er vi i mål: VI HAR UTGITT ALT! I slutten av november kom de siste to bøkene, som vi til nå ikke hadde utgitt fra GSS sitt forlag, Påskeeggene og Tante Pose. I tillegg kom ny utgave av Stien, som var utsolgt i den innbundne faksimileutgaven. I forbindelse med at vi nå kan tilbyr samtlige av Scotts bøker, har vi laget en 16-siders bokkatalog, som gir en kort presentasjon av samtlige bøker. Den kan bestilles fra forlaget, hvis den ikke ligger på disken i bokhandelen.

Dermed har vi fullført en voksen dugnad, og levert et solid kulturelt og litteraturhistorisk bidrag, mener vi selv. Vi har alle titlene på lager og kan levere hvilken som helst av Scotts bøker. Trolig er Gabriel Scott dermed den eneste norske forfatteren som har hele sin produksjon i vanlig handel! Vi er både stolte og glade for å kunne bringe nyheten om at alt av Scott nå er å få tak i. At kulturpressen ikke er verken videre interessert eller imponert har vi for lengst innsett, men har likevel ikke tenkt å gi oss så lett. Nå må nyheten ut, og alle Scott-venner må fortelle det videre. Det er jungeltelegrafen som som har fungert best til nå. Takket være alle som kommer i bokhandelen og spør etter Scott-bøker, ser vi en økende etterspørsel fra bokhandlerkjedene.

Selv om alt nå er utgitt vil det fortsatt komme bøker fra GSS, forlaget. Først i rekken arbeides det med en Sanketeina 5, og også en nyutgivelse av Arne Beislands Scott-biografi. I tillegg vil det fremover bli nødvendig å komme med nyopplag av titler som blir utsolgt, og kanskje kan vi drømme om noen flere praktutgaver. Det finnes noen løse planer…

Vi sier bare: Løp og kjøp!


 

 

 

 

 

 

Det nærmer seg årets Gabriel Scott-dager. Hovedtema for Dagene i år er «Barneskildringer i Gabriel Scotts diktning». Det er tema for kåseriet til universitetslektor emeritus fra UiA, SVERRE WILAND på lørdagskvelden. Sangen og musikken denne kvelden står IMAN TOBI og HANS PETTER STIFOSS-HANSSEN fra Grimstad for. Taler på kveldsgudstjenesten søndag er ROLF ERIK HANISCH. Han er prest i Randesund. Hanisch-navnet skulle være kjent for de fleste som har litt fartstid i Gabriel Scott Selskabet. Pianist EARLING NIKOLAISEN står for det musikalske under gudstjenesten.

Skjærgårdstreffet på Ågerøya onsdag 17. juli er en liten tjuvstart på årets Scott-dager. Vi håper dette vil bli en trivelig samling med mye tid til god prat mellom nye og gamle Scott-interessert. Her blir det også mulighet til å supplere Scott-boksamlingen sin…. INGJERD MODAL, SIGNE og ANDERS BJØRNHOLMEN deltar på Ågerøya med opplesning og fortelling.

Snart er det innspurt!

Det store prosjektet med å utgi alle Gabriel Scotts bøker på nytt — ja, faktisk alt vi vet om at han fikk publisert i sin levetid — er snart fullført. Foreløpig siste utgave fra forlaget er KARI KVELDSMAT.  Med den boken ute har vi bare to bøker igjen — nemlig PÅSKEEGGENE (utgitt av Truls Erik Dahl / Juni forlag) og TANTE POSE (utgitt av Bokklubben). Disse to titlene har vi fortsatt noen eksemplarer av på vårt lager, men vi anser oss ikke ferdige med storprosjektet vårt før vi også har gitt ut disse to på nytt. Akkurat når vi kan klare disse siste to, er helt avhengig av midler til produksjonene, men så snart det finnes penger vil vi ta fatt på denne sluttspurten. I tillegg står vi foran et nytt opplag av bl.a. STIEN.

 

 

 

 

 

 

Vårslipp fra forlaget

Forlaget ligger ligger ikke på latsiden. Alt før årsmøtet i mars var disse tre utgivelsene klare, og vi nærmer oss slutte på vårt store oppdrag om å utgi hele Scotts forfatterskap på nytt. Nå gjenstår bare fire titler, så kanskje er vi ferdige alt i 2019!

I vår nye DET FLYVENDE BORD er begge utgavene samlet i ett bind. Scott skrev denne boken første gang i 1905 som et eventyr ment for barn. Seinere innså han at stoffet ikke egnet seg så godt for barn, og han var heller ikke tilfreds med sin egen behandling av stoffet. Mange år seinere, i 1954, omarbeidet han så boken til en bok for voksne.

VINDHOLMENS BESKRIVELSE er krøniken om det gamle huset på Gaupholmen utenfor Brekkestø. Her forteller Scott om særegne eiere av huset og snodige hendelser der ute gjennom hundre år.

STOREBROR er første bind i en trilogi Scott planla, om brødrene Søren og Anders Røsnes, og omhandler altså guttenes barndom. BARKEFLETTEREN, som kom først, skulle være siste bind i trilogien. Det andre bindet ble aldri skrevet. STOREBROR fikk gode kritikker, men solgte ikke så godt, Scott gav seg i kast med andre oppgaver, og dermed ble trilogien aldri noe av.

Kilden-utgivelse, kulturpris — og flere utgivelser!

2018 har vært et stor Scott år. For det første hadde vi den store gleden å kunne utgi vår egen praktutgave av «Kilden, eller brevet om fiskeren Markus», som vi allerede har solgt ut ca 1000 eks av. Boken har blitt svært godt tatt imot, og fått rosende omtale både her og der. Mange kommer til å få den til jul, og mange har fått den i gave allerede. I flere år har den vært etterlyst i en mer påkostet utgave, så tiden var mer enn moden da 100-årsjubiléet opprant og vi klarte å få ut en praktbok.

Selskabet fikk Lillesand kommunes KULTURPRIS!

Mange vil si det var på høy tid, men like fullt er det en stor ære for Gabriel Scott Selskabet å få motta denne utmerkelsen for arbeid som er gjort gjennom 20 år for å løfte frem Gabriel Scotts forfatterskap. Et flott arrangement i Lillesand kino var rammen rundt utdelingen, hvor også Byggeskikkprisen, Frivillighetsprisen og Ungdomsprisen ble utdelt. Det er mange som skal ha sin del av æren for at Selskabet nå endelig fikk kulturprisen, så herved et GRATULERER til alle som har bidratt gjennom årenes løp. Tøtta Mollestad har laget en nydelig utstilling på Lillesand bibliotek, der både Kilden og Kulturprisen kan beskues (se øverste hylle i monteren).

 

 

 

Flere utgivelser i 2018

Det er GSS forlagets arbeidsmetode å gjenutgi nye bøker av Scott, så snart det finnes penger eller utsikt til penger. I forbindelse med at Christiansand Dramatiske Selskab satte opp sin egne versjon av  «Pukkelen» i Kilden teater og konserthus i høst, hadde vi klar våre utgivelser av både «Pukkelen» og «Babels taarn». «Himmeluret» kom vi med for noen år siden. Dermed har vi nå gjenutgitt alle Scotts komedier. I disse dager (siste uke i november) trykkes «Emanuel» og «Ferdinand», og vil være i butikkene midt i desember, i siste liten før jul, men dog. Dermed er det litt forskjellig å velge i når bok-julegavene skal kjøpes inn. «Emanuel» og «Ferdinand» er ufortjent blant Scotts mer ukjente romaner. Derfor oppfordrer vi sterkt til at du skaffer deg disse både som gaver og til deg selv. Det er to gode bøker!

vipps! bokhandel

Bøkene fra Gabriel Scott Selskabets forlag kan du bestille fra denne nettsiden. Da får du bøkene tilsendt i posten med faktura. En ny mulighet er å kjøpe dem gjennom vår bokhandel på vipps! Da gjør du føgende: Åpne vipps!-appen > skriv inn vårt nummer #134411 eller Gabriel Scott Selskabet > klikk på den blå knappen «kjøp og betal» > velg: utforsk bokhandelen. Der kan du bla deg gjennom alle titlene og bestille og betale bøkene. Dersom du er medlem og har betalt årets kontingent, kan du velge «medlemspris». Så må du fylle ut navn og adresse for leveringen, og får dem tilsendt i posten. Kjøp som gjøres gjennom vipps! sjekkes mot medlemslisten før bøkene sendes.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *