Bibliografi

Enkeltverk av Gabriel Scott
Kilde: Truls Erik Dahl: Et levnedsløp (Biografi om Gabriel Scott)

1894 Digte.
Kristiania: Haffner & Hille. Innbinding:
Omslag tegnet av K.R. (Karl Reynolds).

1895 Dag. Sange og stemninger.
København: Jul Gjellerups Forlag.
Innbinding: Omslag, typografisk. Anmeldelser: Kringsjaa, Varden, Ørebladet,
samt Kristoffer Randers i Aftenposten og Otto Valseth.*

1896 Vester i skjærene.
Sagn og billeder fra kysten. Kristiania:
Albert Cammermeyers Forlag. Innbinding: Omslag, typografisk.

1896 Aftenrøde.
Arkitekt Helmers optegnelser. Kristiania:
Albert Cammermeyers Forlag. Innbinding: Omslag, tegnet av Halfdan Egedius.
Det er to varianter av omslaget: A. Med forlagsangivelse på foromslaget,
ikke forfatternavn, og på bakomslaget: «Af Gabriel Scott er før
udkommet.» B. På foromslaget forfatternavn og «Alb. Cammermeyers
Forlag, Kristiania.», på bakomslaget en oversikt over Ugens billigste
Bog. Dessuten ryggtittel. Tilegnet vennen Thorvald Berg.

1897 Den hvide hest.
Kristiania: Aktieselskabet Biglers
Forlag. Innbinding: Omslag tegnet av Th. Holmboe. Helsjirtingbind med
samme dekor (i fargene brunt og hvitt).

1898 Fugl Fønix.
Kristiania: John Fredriksons Forlag.
Nøkkelroman fra Grimstad. Innbinding: Omslag, tegnet av Gerhard Munthe.
Helsjirtingbind med samme dekor. Det er to varianter: A. Med dedikasjonsbladet
«Til Loui». B. Uten dedikasjonsblad. Dedikasjonsbladet foreligger
aldri i heftede eksemplarer, da forfatteren fikk dem fjernet. 365 sider.
Anmeldt av: Kr. Randers (K.R.) i Aftenposten, 1898, nr. 877.* «S»
i Dagbladet, 1898, nr. 325.* Dovre, 1898, nr. 103, s. 1.*

1898 Finn Fogg: Lillehavns mysterier.
Glade historier fra en liden by. (Finn Fogg pseudonym.)
Kristiania: John Fredriksons Forlag.
Innbinding: Omslag tegnet av Othar Holmboe.Illustrasjoner av Othar Holmboe.
156 sider. Det er to varianter av tittelbladet: A. Med trykkfeilen «Lilehavns
mysterier» (antagelig førstetrykket). B. Med «Lillehavns» mysterier. Anmeldt av: Egil Hartmann i Morgenbladet.

1900 Hellig tre konger.
Kristiania: John Fredriksons Forlag. Innbinding: Omslag, typografisk.

1900 Finn Fogg: Lillehavns mysterier. Glade historier fra en liden by.
Kristiania: John Fredriksons Forlag.
Ny samling. Innbinding: Omslag, tegnet av Henrik Lund. Med illustrasjoner
av Henrik Lund.

1901 Jagtjournalen. En bog om havet,
kysten og skogene.

Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av S. K. (Sverre Knudsen). Helsjirtingbind. 167 sider.
Anmeldelser: «J. K.», Morgenposten, 10-12 1901, nr. 343.*
Verdens Gang, 19-12 1903, nr. 354.*

1902 Trip Trap Træsko. Fortællinger
om tre smaa venner paa landet.

Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag tegnet av S. K. (Sverre Knudsen). Kartonasjebind med samme dekor.
170 sider. Opplag i alt ca. 25 000 (1997). Anmeldt av: «g»
i Ørebladet, 28-11 1902.* Helene Lassen i Norske Intelligenssedler,
3-12 1902.* Just Bing i Verdens Gang, 20-12 1902, nr. 373.* «A.
J.» i Kristiania Dagsavis, 11-12 1902.* «T. V.» i Morgenbladet,
22-12 1902, nr. 766.*

1903 Far sjøl i stua. Fortællinger.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av S. K. (Sverre Knudsen). Kartonasjebind med samme dekor.
179 sider. Anmeldt av: Helene Lassen i Norske Intelligenssedler, 16-11
1903.* Anderas Jynge i Morgenbladet, 2-12 1903.* «J. F. V.» i Agderposten, 21-11 1903.*

1903 Siv. Nye digte.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag av Th. Holmboe. Trykt i 350 nummererte eksemplarer. 50 sider.
«K. R.» i Aftenposten, 31-5 1903, nr. 317.* Andreas Jynge,
Kristiania Dagsavis, 24-4 1903.*

1903 «Blomster-Eventyr».
Det norske Aktieforlag. Bearbeidelse
av Ernst Kreidolfs dikt. Forord av Bjørnstjerne Bjørnson. Eneste kjente
eksemplar finnes på Norsk Barnebokinstitutt, Oslo. I ca. 1905: «Blomster-Eventyr.
Børnesange. Tekst efter det tyske af Gabriel Scott.» Musikk av
Caroline Schytte Jensen. 18 farge- og 14 sv/hv-tegninger av Ernst Kreidolf.

1904 Tante Pose. En julefortælling fra gamle dage.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av H. B. (Harald Brun). Helsjirtingbind tegnet av samme.
240 sider. Filmatisert 1940. Regi: Leif Sinding. Anmeldelser: Morgenpostens
lørdagstillegg 31-8 1940*. (Hele førstesiden og flere helsider om
filmen.) Aud Th., Morgenposten, 7-9 1940.* Tidens Tegn, 5-9 1940.* Sandefjords
Blad, 25-9 1940.*

1905 Det flyvende bord. Eventyr i syv afdelinger.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av Thornam. Kartonasjebind med samme dekor. Tegninger
av Arnold Thornam. 132 sider. Anmeldt av: Social-Demokraten, 1905, nr.
300. Carl Nærup, Verdens Gang, 1906, nr. 4. Halvdan Hydle, Aftenposten,
12-11 1954.* Sonja Hagemann, Dagbladet, 19-11 1954.* Inger Heiberg,
Morgenbladet, 13-11 1954.* Niels Chr. Brøgger, Nationen, 13-11 1954.*

1905 Himmeluret. Komedie i tre akter.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag tegnet av Arnold Thornam. 141 sider. Filmatisert i 1925. Regi:
Amund Rydland (mesteparten av filmen er borte). Komedien ble anmeldt
av: Fernanda Nissen i Social-Demokraten, 1905, nr. 78. Sigurd Bødtker
i Verdens Gang 1905, nr. 90. Kristoffer Randers i Aftenposten. Andreas
Jynge i Morgenbladet. Clara Thune Johnsen i Kirke og Kultur, 6-7 1905.*
Drammens Tidende, 5-4 1905, nr. 95.*

1905 Finn Fogg: Pider Ro’s historier om hans forunderlige selvoplevelser tillands og tilvands.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av Fr. Bødtker. Tegninger av Fr. Bødtker. Helsjirtingbind
med samme dekor. 164 sider. Det er to varianter av omslaget: A. Samme
type illustrasjon som på forlagsbindet. Tegningen signert av Fr. Bødtker.
B. Med samme illustrasjon i mindre format og med Aschehougs forleggerstempel
nederst på det blågrønne omslaget, og med «Foog» på ryggtittel
i stedet for «Fogg». Ny, forøket utgave ved Gabriel Scott.
Oslo: Dybwad, 1941. Ny og revidert tredjeutgave i 1950, Gyldendal. Innbundet.
Sjirtingrygg. Omslag tegnet av Kittelsen. Anmeldt av: Olav Simonæs,
Bergen Arbeiderblad, 5-12 1950.* Carl Frederik Prytz, Aftenposten, 17-2
1951.* «not», Aftenposten, 5-4 1969.* C. J. Hambro, Avis 93,
årgang nr. 66.

1906 Camilla Dyring. Roman.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding.
Omslag, to typer: A. Tegnet av Brynjulf Larsson. B. Senere typografisk
salgsomslag. Helsjirtingbind med samme dekor som A. 339 sider.Anmeldt
av: Bernt Lie i Ekko, 12-1 1907.* «H. L.» i Norske Intelligenssedler,
12-12 1906.* Carl Nærup i Verdens Gang, 21-12 1906, nr. 370.* Andreas
Jynge i Morgenbladet.* «S. N.», Posten, 4-12 1906.* «K.
Gr.», Morgenavisen, 14-12 1906.

1907 De tre lindetrær.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av Arne Kavli. Helsjirtingbind med samme dekor. 244 sider.
Anmeldt av: Antonie Tiberg i Social-Demokraten, 1907, nr. 298. Carl
Nærup i Verdens Gang, 1908, nr. 88. Helene Lassen i Kirke og Kultur,
februar 1908.* «C. B.» i Berlingske Tidene, 17-1 1908.

1908 Hollender-Jonas eller gutten sin egen, som der ikke fandtes maken til i sju sogn.
Kristiania: Aschehoug. Opplag i alt
ca. 25 000 (1997). Innbinding: Omslag, tegnet av Sverre Knudsen. Kartonasjebind
med samme dekor. 78 sider. Anmeldt av: Fernanda Nissen i Social-Demokraten,
1908, nr. 281. «Ua. H.»(Holst?), Ørebladet, 5-11 1923.* «B.J.»,
Dagposten, 8-12 1923.* «Fønix» i Verdens Gang, 21-12 1908,
nr. 551.

1908 Sjøpapegøier.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag tegnet av Brynjulf Larsson. Helsjirtingbind med samme dekor.
243 sider. Anmeldt av: Carl Nærup, Verdens Gang, 1908, nr. 348. Erik
Lie, Norske Intelligenssedler, 1-12 1908.* «ar», Ørebladet,
26-11 1908, nr. 278.* «Sch.», Morgenbladet, 28-11 1908.*

1909 Broder Lystig. En spillemands historie.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av Brynjulf Larsson. Helsjirtingbind med samme dekor.
230 sider.Anmeldt av: «-by» (H. Nordby Olsen), Agderposten
nr. 206.* Politiken, København, 16-12 1909.* «Sx», Landsbladet,
9-12 1909, nr. 286.* Carl Nærup, Verdens Gang, 12-12 1909, nr. 340.
Fernanda Nissen i Socialdemokraten. «B.S.» i Dagposten, 16-12
1909.* «A.L.» i Urd, 11-12 1909.

1910 Babels taarn. Komedie i tre akter.
Kristiania: Aschehoug. lnnbinding:
Omslag, typografisk. 126 sider. Oppført på Nationaltheatret. Anmeldt
av: Fernanda Nissen i Social-Demokraten, 1910, nr. 255.* Carl Nærup
i Tidens Tegn, 1911, nr. 192, s. 6.* Sigurd Bødtker i Tidens Tegn,
1911, nr. 32.* «B-s.», Berlingske Tidene, 19-4 1911.* C. J.
Hambro, Morgenbladet, 24-10 1910, nr. 591.* Aftenposten, 30-10 1910.*
«W. S.», Ørebladet, 1910.* «J. M.», Dagbladet,
3-11 1910, nr. 310.* Nils Kjær, Aftenposten, 6-2 1911.

1910 Boken om de fire dukker som vandret ut i verden for at tjene sit brød selv.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av Arnold Thornam. Kartonasjebind med samme dekor. 77
sider. Ny utgave i 1949 med illustrasjoner av Chr. Kittilsen. Forlag:
Åsmund S. Lærdal, Stavanger. Anmeldelser: «W.S.» i Ørebladet,
30-11 1910.* Helene Larsen, Ofsl. Avis, 1910.* Urd, 1910.* «ss» i Annonce-Tidende, Bergen, 7-12 1910, nr. 315.

1910 Gutten i røiken eller en ny bok om Hollænder-Jonas.
Kristiania: Aschehoug. lnnbinding:
Omslag tegnet av K.U. (Karl Uchermann?). Kartonasjebind med samme dekor.
130 sider. Opplag i alt ca. 25 000 (1997). Anmeldt av: «W.S.»
i Ørebladet.

1911 Det spøker. Historier fra det gamle prestegaardskjøkken.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av H. B.(Harald Brun). Helsjirtingbind med samme dekor.
24l sider. Fernanda Nissen i Social-Demokraten, 1911, nr. 299. Carl
Nærup i Tidens Tegn, 1911, nr. 357, s. 6. «B R.», Ørebladet,
9-12 1911.

1911 Dukkedrømmen. Heksespil i fem eventyr.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, typografisk. 127 sider. «S-n», Morgenbladet, 22-12
1911.* «K.W.», Verdens Gang, 22-12 1912, nr. 352.* Ørebladet,
5-12 1912, nr. 336.*

1912 Sverdliljer. Vers.
Kristiania: Aschehoug. lnnbinding:
Omslag, tegnet av Brynjulf Larsson. 83 sider. Tilegnet Selma Deberitz
(maleren Per Deberitz’ kone). Einar Skavlan, Tidens Tegn, 1912, nr.
337, s. 9.* Aftenposten, 1-12 1912.* Alf Harbitz, Morgenposten, 9-12
1912.* «E. S.», Tidens Tegn, 7-12 1912, nr. 337.*

1912 Sølvfaks som reiste ut i den vide verden.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet, usignert. Kartonasjebind med samme dekor. 120 sider.
Tilegnet sønnen Vagn. 9. opplag i 1987 (over. 25 000). Anmeldt av:
«S. V.» i Tidens Tegn. «o» i Morgenbladet, 15-12
1912.* Ny utgave anmeldt av: Lillian Jerheim, Foreldre og barn, 1987,
nr. 8, s. 58.* Morten Falck, Klassekampen, 9-4 1987.*

1913 Kari Kveldsmat.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av Oda Krohg. Kartonasjebind med samme dekor. 182 sider.
Anmeldelser: «C.S.» i Dagbladet. «Ua. H.»(Holst?),
Ørebladet, 5-11 1923.* «B. J.», Dagposten, 8-12 1923.*

1915 Jernbyrden. Historien om Jan Vibe.
Fortalt av Martin Eidjord, kirketjener
i Høvaag Sogn. Kristiania: Aschehoug. Innbinding: Omslag, typografisk.
Skinnryggbind. Opplag 22 000. 283 sider. Carl Nærup i Tidens Tegn,
1915, nr. 336, s. 10. Inge Debes i Social-Demokraten, 1915, nr. 274.
Knut Hamsun i Aftenposten, 27-11 1915, førstesiden.* Kristian Elster
i Aftenposten, 1915, og i hans litteraturhistorie, II del, s. 731. C.J.
Hambro, Morgenbladet, 2-12 1915.* Stian Kristiansen, Riksmaalsbladet,
4-12 1915.* Hulda Garborg i Heimen nr. 13, 1918.* Carl Fr. Engelstad,
Morgenbladet, 26-2 1945.*

1915 Paaske-eggene.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, tegnet av Otto Valstad. Kartonasjebind. 162 sider. Bygger på
«Die Ostereier» av Christoph von Schmied, tysk barnebokforfatter
(1786- 1854). Anmeldt av: Johan Falkberget i Social-Demokraten, 1915,
nr. 275.* Aftenposten, 14-11 1915, nr. 578 (også annet opplag).* «R.
G.», Ørebladet, 13-11 1915, nr. 318.*

1917 Enok Rubens Levnetsløp. En Saga om Fædrelandssind.
Fortalt av Martin Eidjord, Kirketjener
i Høvaag Sogn. Kristiania: Aschehoug. Tilegnet sønnen Elg Bjarne.
Opplag 17 000 (1945). lnnbinding: Omslag, typografisk, med angivelse
av «1.tusen».Sjirtingryggbind. 380 sider. Anmeldt av: E. Grønland
i For Kirke og Kultur, 1917, s. 637. Fernanda Nissen i Social-Demokraten,
15-12 1917, nr. 291.* Mona Smith i Tidens Tegn. 16-12 1917, nr. 343.*
Carl Nærup, Urd, 9-2 1918, nr. 6.* Ronald Fangen, Dagbladet, 15-12
1917, nr. 344.* Kristian Elster, Norske Intelligenssedler, 16-12 1917,
nr. 346.* Theodor Caspari, Aftenposten, 14-12 1917.* Alf Harbitz, Verdens
Gang, 1-12 1917.* Hulda Garborg i Heimen, nr. 13, 1918.*

1918  Kilden eller Brevet om fiskeren Markus.
Kristiania: Aschehoug. Opplag 35 000
i 1946. 212 sider. Innbinding: Omslag, typografisk. Sjirtingryggbind.
212 sider. Ny utgave i 1924 med tegninger av Albert Jærn, 12 opplag
pr. 1997. Anmeldelser: Fernanda Nissen i Social-Demokraten, 1918, nr.
278. Mona Smith i Tidens Tegn. 1918, nr. 337. Charles Kent i Nordisk
tidskrift för vetenskap, konst och industri, 1919, s. 361-364. Også
trykket i: Atlantis. – nr. 2, 1919, s. 51-53. Carl Nærup i Tidens Tegn,
1918. Hulda Garborg i Heimen, 1918.* C. J. Hambro, Morgenbladet, 1918,
nr. 111.* O. Lie Singsdahlsen, Aftenposten, des., nr. 603.* Sverre Risøen,
Kirke og Kultur, årg. 64 (1959), s. 125-126.

1919 Digte. Et utvalg.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, typografisk. 94 sider. Anmeldt av: Johan Falkberget, Social-Demokraten,
12-11 1919, nr. 262.* Carl Nærup,Tidens Tegn, 1919, nr. 347.* Theodor
Caspari, Aftenposten, 15-11 1919.* Ronald Fangen, Stavanger Aftenblad,
9-1 1920.* «I. D.», Nationen, 22-11 1919.* Morgenbladet, 16-12
1919.*

1919 Vindholmens beskrivelse. Antegnet for trykken og omhandlende alle slags merkelige begivenheter ifra Peder den stores tid og til vor.
Kristiania: Aschehoug. Innbinding:
Omslag, typografisk. Dedisert til «Våben-Pedersen». Opplag
6000. 237 sider. To former for helsjirtingbind: A. Med «GABRIEL
SCOTT» som ryggtittel. B. Med «Gabriel Scott» som ryggtittel.
Forekommer også med sjirtingryggbind? Anmeldelser: Anders Stilloff
i Social-Demokraten, 1919, nr. 289.* Kristian Elster, Aftenposten, 13-12
1919.* «I. D.», Nationen, 10-12 1919.* «K. H.»,
Porsgrunn Dagblad, 18-12 1919.* «R. G.», Vestlandske Tidende,
16-12 1919.* C. J. Hambro, Morgenbladet, 16-12 1919.* De fleste Gyldendal-bøkene
er i mørkeblå helsjirtingbind (som falmer) og med gullskrift (som
flasser).

1921 Det gyldne evangelium. Roman.
Kristiania: Gyldendal. Innbinding:
Omslag, typografisk. Tegninger av Arnold Thornam i 1930-utgaven. Opplag
45 000 (1945). 310 sider. Anmeldelser: C. J. Hambro i Morgenbladet,
29-11 1921. «A. S.» i Social-Demokraten, 1-12 1921. Kristian
Elster i Aftenposten, 9-12 1921.* Ronald Fangen i Dagbladet, 10-12 1921.
Anders Stilloff i Social-Demokraten, 1921, nr. 280. Carl Nærup i Tidens
Tegn, 1921, nr. 284. Carl Nærup i Urd, 1921, nr. 49.* Johan Bojer,
Nationen, 21-12 1921.* P .S. la Chesnais i: Mercure de France, 1922,
nr. 157, s. 809. Bladet «Het Vanderland», Holland, 18. nov.
og 23. des. 1924. Charles Kent, Verdens Gang, 1-12 1921.* Kristen Andersen,
Kirke og Kultur, nr. 10, 1921.* Legende: Revidert og omarbeidet utgave.
Oslo: Gyldendal, 1954, 247 sider.Anmeldt av: Carl Fr. Engelstad i Aftensposten,
6-3 1954.

1922 Emanuel: Et menneskefrø.
Kristiania: Gyldendal. Innbinding:
Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Opplag 9000. 245 sider. Anmeldelser:
Sigurd Hoel, Social-Demokraten, 1922, nr. 278. Carl Nærup, Tidens Tegn,
1922, nr. 278. O. Lie Singdahlsen, Aftenposten.

1923 Blaaskjæl.
Kristiania: Gyldendal. Innbinding:
Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Opplag 5000. 255 sider. Anmeldelser:
Carl Nærup i Tidens Tegn, 1923, nr. 295, s. 7.* Sigurd Hoel, Arbeiderbladet,
11-12 1923.* O. Lie Singsdahlsen, Aftenposten, des., 1923.*

1925 Stien eller Kristofer med kvisten.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Helsjirtingbind. Opplag 17 000 (1946). 328 sider. Carl
Nærup, Tidens Tegn, 1925, nr. 273, s. 7. Kristen Andersen i Kirke og
Kultur, 1925, nr. 5, s.12-17.

1926 Sven Morgendug.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Opplag 18 000 (1946). 304 sider. Anmeldelser: Helge Krog
i Dagbladet, 1926, 7. desember.* Julius i Tidens Tegn, 1927, nr. 14,
s. 7. (Julius=G. Scott).* Kristen Andersen i Kirke og Kultur, 1927,
s. 12-17.* Th. Dahl i Værn. Kvartalsskrift for moralværnsaken, 1927,
s. 48-58.* Wildenvey i Verdens Gang(?). Jyllandsposten, 1 okt. 1927.*
Hamburger Fremdenblatt.

1927 Hyrden.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Helsjirtingbind. Opplag 9000. 261 sider. Anmeldelser: C.J.
Hambro i Morgenbladet, 1927, 22. november.* Kristian Schjelderup i Dagbladet,
1927, 7. desember.* H. Devold i Norsk Kirkeblad, 1927, s. 583-587.*
Tidens Tegn, 1927, nr. 299. Se også: «Gudstro og dogmetro»
i nr. 30 og Jens Gleditch: «Guds Omsorg» i nr 38, s. 2 (om
Sven Morgendug og Hyrden).* «Sfinx» i Urd, 1928, nr. 32, s.
39 og 44.* Johannes Smemo i Drammens Tidene (?),14-12 1927.*

1928 Fant: Et blad av de reisendes bok.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Helsjirtingbind. Opplag 21 000 (1950). 272 sider. Filmatisert
1937. Regi: Tancred Ibsen. Boken er anmeldt av: «S.H.» i Agder
Tidende, 21-11 1928.* Vilhelm Tvedt i Aftenposten, 24-11 1928.* Gunnar
Larsen i Dagbladet, 24-11 1928.* Sigurd Hoel i Arbeiderbladet, 27-11
1928.* Carl Nærup i Tidens Tegn, 1928, nr. 269, s. 7.* Carl Nærup
i Urd, 1928, nr. 32, s. 738.* Reidar Øksnevad, Morgenposten, 23-11
1928.* Barbra Ring, Nationen,12-11 1928.* Axel Kielland, Dagbladet,
5-12 1928.* Arnulf Øverland, 1928, brev. 2167.

1930 Josefa: Fortællingen om en mor.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Helsjirtingbind. Opplag 25 000 (1950). 362 sider. Filmatisert
1943. Regi: Leif Sinding. Anmeldelser av boken: «t.t» i Agderposten,
11-12 1930, s. 3-4. Kristian Elster i Aftenposten, 18-11 1930.* Gunnar
Larsen i Dagbladet, 20-11 1930. S. B. Bruland i Agderposten, 29-11 1930.
Sigurd Hoel i Arbeiderbladet, 21-11 1930, s. 6-7.* E. Berggrav i Kirke
og Kultur, 1930, s. 125. Ronald Fangen i Tidens Tegn, 1930, nr. 269,
s. 2.* Ole Bang i Urd, 1930, nr. 34. «C. A. B.» i Dagens Nyheter,
7-2 1931.

1931 Barkefletteren: En krønike fra en utgrænd.
Oslo: Gyldendal. Omslag: typografisk.
Helsjirtingbind. Det er to varianter av bindet: A. Det vanlige mørkeblå.
B. Lyseblått bind med vignett på rygg og fordekkel. Tekstvariant:
Det ble utgitt 10 nummererte heftede eksemplarer med tekstendringer
i ark 21. Disse ble trykt etter anmodning fra Scott. Opplag 7000. 365
sider. Anmeldelser: Barbra Ring i Nationen, 12-11 1931.* Kristian Elster
i Aftenposten, 14-11 1931.* Axel Otto Normann i Urd, 1931, nr. 35, s.
674. Sigrid Undset (brev til Scott).* Ronald Fangen, Tidens Tegn, 17-11
1931.* C. J. Hambro, Morgenbladet, 21-11 1931.*

1933 Alkejægeren: Et menneskesind.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Helsjirtingbind. Opplag 17 000 (1946). 293 sider. Anmeldelser:
Sigrid Undset i Tidens Tegn, 1-12 1933.* Sigurd Hoel i Dagbladet, 2-12
1933. Axel Otto Normann i Urd, 1933, nr. 37, s. 898. «APH»,
Demokraten, Aarhus, 16-1 1934.* Finn Halvorsen, Aftenposten, 1933.

1934 Storebror.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Helsjirtingbind. Også sett katalogført med foromslag
medbundet. Opplag 18 000 (1946). 288 sider. Anmeldelser: Kristian Schjelderup,
Tidens Tegn, 21-11 1934. Axel Otto Normann, Urd, 1934.

 

1935  Skipper Terkelsens levnedsløp. Fortalt av ham selv.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Helsjirtingbind. Også sett katalogført med foromslag
medbundet. Opplag 10 000. 256 sider. Anmeldelser: Edvard Stang i Morgenbladet,
7-12 1935. Ronald Fangen i Bonniers litterarä magasin, 1936, s. 109-110.
A.Eines, Tidens Tegn, 15-12 1935.* Alf Harbitz, Aftenposten, 21-11 1935.*
Sigurd Hoel, Dagbladet, 1935*. Inge Debes, Arbeiderbladet, 30-11 1935.*

1935 «Sørlandet» i «Norge vårt Land».
Oslo: Gyldendal. Bind II. Flere opplag.
Skinnrygg.

1936 Helgenen.
Roman. Oslo: Gyldendal.
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Også sett katalogført
med foromslag medbundet. Opplag 17 000 (1946). 347 sider. Anmeldelser:
Kristian Schjelderup i Tidens Tegn, 28-11 1936.* Barbra Ring i Urd,
1936, nr. 40, s. 1482. Alf Harbitz i Samtiden, 1937, nr. 48, s. 34-36.
Alf Harbitz i Aftenposten, 16-11 1937.* «H.F.» i Jyllandsposten,
8-2 1937.* Sigurd Hoel i Dagbladet, 20-11 1936.* Olav Hoprekstad i Bergen
Tidende, 11-12 1936.*

1937 Ferdinand: En liten roman
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Helsjirtingbind. Også sett katalogført med foromslag
medbundet. Opplag 17 000. 281 sider. Anmeldelser: Gunnar Reiss-Andersen
i Tidens Tegn, 13-11 1937.* Barbra Ring i Nationen, 18-11 1937.* Alf
Harbitz i Aftenposten, 15-11 1937.* Eugenia Kielland i Morgenposten,
26-11 1937.* Ludvig Daae Zwilgmeyer i Porsgrunn Dagblad, 1937.*

1938 De vergeløse: Et barns historie.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Også sett katalogført med foromslag medbundet. 327 sider.
Revidert utgave 1946. (Ny versjon med ny slutt.) «Alle medskyldige
tilegnet.»Opplag 16 000. 223 sider. Filmatisert 1939. Regi: Leif
Sinding. Bokanmeldelser: Jon Haukaas, Rjukan Dagblad, 1938.* Philip
Houm, Arbeideravisa, 16-11 1938.* Rolf Gorboe, Agderposten, 11-11 1938.*
Stein Balstad, Morgenposten, 10-11 1938.* Johan Falkberget, Arbeiderbladet,
10-12 1938.* Alf Harbitz, Aftenposten, 14-11 1938.* Ronald Fangen, Tidens
Tegn, 28-11 1938.* Engvald Bakkan, Rogaland-Stavanger 1938.* Sigurd
Hoel, Dagbladet, 10-11 1938.* Helen Stibolt, Gyldendals bilder, sept.
1938.

1940 En drøm om en drøm: Våren.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Sjirtingryggbind. Også sett katalogført med foromslag
medbundet. Opplag 8000. 343 sider. Anmeldelser: «B.G.» i Morgenbladet,
21-11 1940. Alf Harbitz i Aftenposten, 21-11 1940.* Johan Borgen i Dagbladet,
27-11 1940. Herman Wildenvey i Tidens Tegn, 23-12 1940, s. 2 og 7.*
Johan Falkberget, Fjelljom, des. 1940. Johan Borgen, Dagbladet (nr.
224), 27-12 1940.* Engvald Bakkan, Rogaland-Stavanger, 26-11 1940.*
Einar Gauslaa, Agderposten, 17-12 1940.* Johan Bojer, Nationen, 4-12
1940.*

1941 En drøm om en drøm: Sommeren.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Også sett katalogført med foromslag medbundet og med
begge omslag medbundet. Opplag: 18 000 (1943). 290 sider. Anmeldelser:
Alf Harbitz i Aftenposten, 27-11 1941. Haakon Bugge Mahrt i Dagbladet,
29-11 1941.* «B.G.» i Morgenbladet, 6-12 1941. Engvald Bakkan,
Rogaland-Stavanger, 11-12 1941.* «tt», Fædrelandsvennen,
5-12 1941.* Einar Gauslaa, Agderposten, 18-12 1941.*

1945 Årringer. Vers 1894-1945.
Oslo: Aschehoug. Innbinding: Omslag,
typografisk. 159 sider. Anmeldelser: «H. B.», Bergens Tidende,
8-2 1946. «J. A. D», Norsk Tidende, 18-2 1946. Sverre Hov,
Vårt Land, 15-3 1946.

1946 Alkejegeren: En svanesang.
Oslo: Gyldendal. Nyredigert bok fra
1933. 212 sider.

1947 En drøm om en drøm: Høsten.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. Sjirtingryggbind. Også sett katalogført med begge omslag
medbundet. Opplag 8000. 328 sider. Anmeldelser: Alf Harbitz i Aftenposten,
11-11 1947.* Per Wollebæk i Arbeiderbladet, 22-11 1947. Reidar Myhre
i Vårt Land, 28-11 1947.* Hans Heiberg i Verdens Gang, 24-12 1947.*
Johan Falkberget, Norges Kvinder, 12-12 1947.* Eugenia Kielland, Morgenposten,
15-11 1947.* Herman Smitt Ingebretsen, Morgenbladet, 20-11 1947.*

1949 Pukkelen: Komedie i tre akter med et forspill.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. 198 sider. Anmeldelser: Jacob Aano, Vårt Land, 22-12 1949.*
Paul Gjesdahl, Arbeiderbladet, 9-11 1949.* Eugenia Kielland, Bok og
Bibliotek, 1950, nr. 1.* Odd Eidem, Verdens Gang, 28-10 1949.* Alf Harbitz,
Morgenbladet, 25-10 1949.*

1952 Fergemannen.
Oslo: Gyldendal. Innbinding: Omslag,
typografisk. 212 sider. Anmeldelser: Nic. Stang, Arbeiderbladet, 29-9
1952.* Halvdan Hydle, Aftenposten, 26-9 1952.* Carl Bjarne Johnson,
Vårt Land, 9-5 1953.* Johan Grieg, Hamar Stiftstidende, 4-11 1952.*
Engvald Bakkan, Rogaland-Stavanger, 11-10 1952.* Philip Houm, Dagbladet,
24-9 1952.* Alf Harbitz, Morgenbladet, 1-10 1952.* Olav Simonæs, Bergen
Arbeiderblad, 23-9 1952.* Odd Eidem, Verdens Gang, 29-9 1952.* Øivind
S. Berggrav, Kirke og Kultur, 1952 (årg. 57), s. 632-633.

* SAMLEDE VERKER: 12 bind 1945-46, 8 bind i 1961-62.
Utvalgte romaner: Aschehoug/Gyldendal,
1961-1962, 8 bind. 1. Jernbyrden: En saga om fedrelandssinn 1. Historien
om Jan Vibe. – 1961.
2. Jernbyrden: En saga om fedrelandssinn 2.
Enok Rubens levnetsløp. – 1961.
3. Kilden eller Brevet om fiskeren Markus.
– 1961.
4. Det gylne evangelium: Legende. – 1961. 5.
Fant: Et blad av de reisendes bok 1. Fændrik. – 1961.
6.
Fant: Et blad av de reisendes bok 2. Josefa.- 1961.
7.
Helgenen: Roman. – 1961.
8. De vergeløse: Et barns historie. – 1962.

Alkejegeren, Sven Morgendug, Storebror og Stien var med i første «samlede»,1945.