Scott-sitater

Mennesket fristes ikke likt,
ett fristes mer enn et annet.
Fortjener det andre mer ros,
fordi det kanskje slapp helere fram?


Litt vondt skal menneskene ha, ellers holder de opp å være mennesker.
Så setter de seg bare og kjeder seg og vet ikke hva glede er.


Et menneske kommer til verden – en ånd daler ned på jorden, den roter en støvsky opp omkring seg, tar støv på og sleper det rundt. Når dens tid her nede er omme, legger den atter støvet av og vender tilbake til det eviges favn.


Ingen kan si hva lykken ligger i eller hva den er knyttet til, menneskene er nå engang ikke ens.


Makten over andre er intet – makten over seg selv er alt.


Hvorfor er mennesket egentlig til, og hva skal det her nede på jorden? Det kommer inn av en dør og går ut en annen – hvorfra, hvorhen?