Kontakt

STYRET

Leder:
Anne Bjørkvik
Tlf.: 994 55 452
epost: anne.bjorkvik@dahlske.vgs.no

Nestleder:
Ingjerd Modal
Vesterhus, 4770 Høvåg
Tlf.: 41524671
epost: ingjerd.modal45@gmail.com

Sekretær og medlemsansvarlig:
Harde Johannessen
Hæstadveien 219, 4770 Høvåg
Tlf.:   907 59 519
epost: hardej@hotmail.com

Kasserer:
Anders Bjørnholmen
Nygårdsgt. 8, 4790 Lillesand
Tlf.: 986 67 724
epost: signeanders@gmail.com

Forlagssjef:
Peer Rødal Haugen
Krokvn. 16, 4870 Fevik
Tlf.:   992 61 422
epost: post@peers.no

ANDRE KONTAKTER

Vararepresentant:
Unni Hansen
Lofthus 21, 4790 Lillesand
Tlf.: 47094858
epost: unnihans@icloud.com

Forlagsmedarbeidere:
Eva Kristiansen
Torjusholmen 24, 4818 Færvik
Tlf.: 995 02 525
epost: eva@aktivinvest.no

Arne Henriksen
Øyvegen 86, 4747 Valle
Tlf.: 909 56 054
epost: arne@agderfly.no

Hjemmeside:
Arthur Myhre Scott
Akersbakken 15, 0172 Oslo
Tlf.: 415 39 789
epost: icelandairwaves@gmail.com